Съдебна палата в гр. Пловдив

Съдебна палата в гр. Пловдив

Описание на проект
Парадайс Електрик проектира и изгради мълниезащитна уредба на „Съдебната палата” в гр. Пловдив. Всичките сгради бяха защитени с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG 60.

Също инсталирахме един катоден отводител марка Raycap в главното табло на Съдебната палата.