ВМА- БПЛР в гр. Хисаря

ВМА- БПЛР в гр. Хисаря

Много сме щастливи и се радваме, че Болницата за продължително лечение и рехабилитация – гр. Хисаря (ВМА- БПЛР) от състава на Военномедицинска академия ни се довери и възложи проектирането и изграждането на мълниезащитна уредба на техните сгради.

Сградите блок 4 „Лечебна дейност и хотелска част”, блок № 2-„Лечебна част и хотелска част“ и басейните бяха защитени с два мълниеприемника с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG (60 µs), монтирани върху мачти с височина 5 м.

Сградите блок № 1-„Лечебен сектор, администрация хотелска част“, блок 3 „Хотелска част“ и останалите ниски стопански сгради бяха защитени с един мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG (60 µs), монтиран върху мачта с височина 6 м на блок 1.

Благодарим за гласуваното доверие!