Tръбни титанови аноди MMO

Разполагаме с голямо разнообразие тръбни титанови (ММО) аноди и проводници.

Описание

Разполагаме с голямо разнообразие тръбни титанови (ММО) аноди и проводници.