Електрохимична защита (ЕХЗ) на промишлен газопровод в гр. Перник

CP-rectifier

Нашата компания е горда да сподели успеха си в изграждането на система за електрохимична защита (ЕХЗ) на промишлен газопровод, който захранва АГСКПГ от ГРС-Перник до площадката на автомобилната газоснабдителна станция на фирмата ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ – ООД.

През месец Май, екипът ни успешно монтира автоматична катодна станция, произведена в Русия от PSS Export, както и четири феро-силициеви електроди от Cathodic Protection Co Limited. Заедно с това, инсталирахме 9 контролни измервателни колонки (КИК) от модел BIG FINK, произведени в САЩ, за да гарантираме дълготрайната защита на газопровода. В допълнение, инсталирахме 12 магнезиеви аноди, които осигуряват защита на кожусите на тръбата.

Системата за катодна защита, която разработихме, гарантира над 25 години експлоатационен живот на газопровода, без риск от корозия. Ние в “Парадайс Електрик” сме отлично запознати със съвременните международни стандарти NACE и ISO за катодна защита и ги прилагаме успешно в проектирането и изграждането на ЕХЗ системи. С увереност можем да кажем, че нашата компания е способна да реализира до-ключ проекти за катодна защита на всички видове метални тръби, заземителни инсталации, газопроводи, кораби, пристанища, цистерни за съхраняване на газ и нефт, водопроводи, резервоари и др.

Електрохимичната защита (ЕХЗ) на металните конструкции е едно от най-ефективните решения за предотвратяване на корозията и запазване на дълготрайната им експлоатационна животност. Системите за катодна защита са ефективен начин за предотвратяване на корозията на металните тръби, особено на тези, които са изложени на агресивни условия като морска вода, киселини и други корозивни вещества.

При изграждането на системите за катодна защита, ние в “Парадайс Електрик” използваме най-новите технологии и съвременни материали, които отговарят на всички международни стандарти за катодна защита. Системите за катодна защита са проектирани да гарантират дълготрайна защита на металните конструкции, като предпазват от корозия и удължават експлоатационния им живот.


При нужда, свържете се с нас, за да получите повече информация за нашите услуги и как можем да ви помогнем да предотвратите корозията на металните конструкции във вашата компания или дома ви.

 

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.