Как мълнията избира къде да падне?

мълния, мълниезащита

Мълниите са едно от най-зрелищните, но и опасни природни явления, които познаваме. Но защо те избират да паднат на точно определени места? На този въпрос можем да отговорим, като се запознаем с ефекта на географския релеф върху електрическото поле на земята.

Какво кара мълнията да падне на определено място?

Когато времето е хубаво, интензитетът на естественото електрическо поле на земята е около  120 V/m

Ако над даден район премине електрически зареден облак, той може да повиши интензитета на електрическото поле на земята до 15 kV/m. Това е причината на точно определен географски релеф да се увеличи риска от мълниеносен удар. Но какво предизвиква това увеличаване?

Изпъкналостите на географския релеф като хълмове, дървета и къщи създават пикове в електрическото поле, които усилват интензитета на полето до 300 пъти повече от неговата обичайна стойност. Това явление се нарича ефект Корона. Ефектът, който  кара мълнията да пада на определени места.

Дори от древни времена, хората са наблюдавали този феномен, който може да се види върху края на копия или заострени предмети. Моряците го наричат Огъня на св. Елм, и често го забелязват да се появява при върха на корабните мачти. Планинарите знаят, че появата на светене в края на техния пикел, придружен с бръмчащ шум, наподобяващ рояк пчели, известява за риск от мълния.

Мълниите могат да бъдат много опасни и да причинят сериозни щети на хора и имущество. Затова е важно да се предприемат необходимите мерки за безопасност, които могат да осигурят защита при гръмотевични бури.

Ако искате да защитите себе си и имуществото си, ви препоръчваме инсталиране на мълниезащита. Нашият екип разполага с дългогодишен опит и разработена с годините техника за изграждане на мълниезащитни инсталации и заземителни уредби. Свържете се с нас и ние ще изготвим индивидуален проект, който да отговаря изцяло на вашите нужди.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.