Как ни влияят електромагнитните полета?

Електромагнитните полета са неизбежна част от съвременния живот. Те се генерират от електрически уреди, мобилни телефони, Wi-Fi рутери и много други електронни устройства, с които сме обкръжени. Въпреки полезното си приложение, електромагнитните полета могат да оказват влияние върху нашето здраве и благополучие.

Всеки ден сме изложени на електромагнитни полета в дома, работното място и обществените места. Тези полета проникват през нашето тяло, взаимодействат с нервната система и биологичните процеси в организма ни. И докато някои хора може да изпитват минимални или никакви неблагоприятни симптоми, други могат да бъдат по-чувствителни и да изпитват главоболие, умора, безсъние и дори повишен стрес.

Научните изследвания все повече се фокусират върху въздействието на електромагнитните полета върху нашето здраве. И въпреки че няма консенсус относно техния точен ефект, много хора се интересуват от начините, по които можем да се защитим и да намалим потенциалните рискове, свързани с електромагнитните полета.

В тази статия ще разгледаме различни аспекти на влиянието и потенциални рискове на електромагнитните полета върху нашето здраве и ще предложим практически съвети и решения за защита.

Как ни влияят електромагнитните полета?

От 60-те години започват изследванията за това как електромагнитните полета (ЕМП) влияят на организма на човека. От края на 70-те и 80-те са проведени множество научни изследвания в тази насока, които залягат в нормативната уредба на развитите страни при изискванията за безопасност на съоръжения.

Биологично действие на електромагнитните полета

Резултатите от научните изследвания показват, че електромагнитните полета имат висока биологична активност във всички честотни диапазони. При относително високи нива на електромагнитното поле съвременната теория отдава въздействието на топлинния механизъм. При ниско ниво на електромагнитно поле (например, при радиочестоти над 300 мегахерца, което е по-малко от 1 мВт/см2) е прието да се смята, че има нетоплинно въздействие върху организма или информационен характер. Начините на въздействие на електромагнитните полета във втория пример все още са малко изучени.

Параметри на електромагнитните полета, които водят до биологична реакция

Начините на въздействие на електромагнитните полета на различните био екосистеми, включително и човека, са много и различни: постоянно и прекъснато, общо и местно, комбинирано от няколко източника и съчетано с други неблагоприятни фактори на средата и пр.

На организма влияят следните параметри:

 

  • интензивност;
  • честота на излъчване;
  • продължителност на излъчване;
  • модулация на сигнала, съчетаване на честотите на ЕМП;
  • периодичност.

 

Съчетаването на изброените параметри може да даде съществено различни последствия върху облъчения организъм.

Последствия на ЕМП за здравето на човека

В повечето случаи облъчването става при относително ниски честотни нива.

Многобройните изследвания в областта на биологичното въздействие на ЕМП позволява да се определят най-чувствителните системи в организма на човека. Това са нервна, имунна, ендокринна и полова система. Реакцията на тези системи задължително трябва да се има предвид при оценка на риска при поставяне на съоръжения, излъчващи ЕМП.

Биологичното въздействие на ЕМП при продължително многогодишно въздействие се натрупва, в резултат на което е възможно да се развият дегеративни процеси на нервната система, рак на кръвта (левкози), тумори на мозъка, хормонални заболявания и др.

ЕМП са много по-опасни за децата и бременните (конкретно за ембрионите), хора със заболявания на централната нервна система, с хормонални, сърдечно-съдови проблеми, алергия или слаб имунитет.

Как електромагнитните полета влияят върху нервната система?

Резултатите от изследвания дават основание да се смята, че нервната система е една от най-чувствителните на ЕМП. И на ниво нервна клетка, и на ниво изолирани нервни структури се появяват съществени отклонения с малка интензивност.

Променя се висшата нервна дейност, паметта. Изложените на електромагнитните полета хора имат склонност към стрес. Определени структури на мозъка са силно чувствителни на електромагнитните вълни. Регистрират се промени в пропускливостта на хемотоенцефалитна бариера, което може да доведе до неочаквано неблагоприятни ефекти. Особено висока чувствителна на ЕМП е нервната система на ембриона.

Как електромагнитните полета влияят върху имунната система?

Вече има достатъчно данни, че тези полета имат отрицателно въздействие върху работата на имунна система. Те влияят върху имуногенезата и подтискат имунитета. 

При експеримент, при който се облъчват животни с ЕМП се регистрират промени в характера на инфекциозния процес, усложнява се протичането му. Появяват се склонност към автоимунни  заболявания, което се свързва с патология на имунната система.

В основата на всички автоимунни състояния лежи имунен дефицит, свързан с тимус-зависимата продукция на лимфоцити.

Електромагнитните полета с висока интензивност подтискат Т-системата на клетъчния имунитет. ЕМП може да доведат до неспецифично подтискане на имуногенезата, да стимулират образуването на антитела и автоимунната реакция. (включително и при бременност)

Въздействие на електромагнитните полета върху ендокринната система

Още при първите проведени изследвания се отбелязва, че ЕМП водят до промени в системата хипофиза – надбъбречни жлези.

Под влияние на електромагнитните полета се получава стимулиране на хипофизарно-адреналиновата система, което е съпроводено с увеличаване съдържанието на адреналин в кръвта, както и активиране на процесите на кръвосъсирване.

Как са засегнати репродуктивните способности?

Нарушенията в половата система са свързани с регулирането й от страна на нервната и ендокринната система. Промените са обвързани с гонотропната активност на хипофизата при ЕМ облъчване. Многократното облъчване причинява намаляване на активността на хипофизата.

Експерти смятат, че ЕМП е тератогенно спрямо бременността и ембрионалните структури.

Електромагнитните полета оказват силно влияние в първите седмици на бременността, при  имплантирането на оплодената яйцеклетка и ранната органогенеза. Смята се, че ЕМГ може да има неблагоприятно въздействие върху ембрионалните структури и сериозно да ги увреди.

При изследвания се доказва, че половата система на жената е с по-висока чувствителност към ЕМП, конкретно яйчниците, отколкото мъжката полова система и тестисите.

При емидемиологично изследване се установява, че електромагнитното облъчване може да доведе до преждевременно раждане.

Други ефекти електромагнитното облъчване върху здравето

Продължителното излагане на електромагнитни вълни в средночестотния диапазон може да доведе до развитие на заболявания, които засягат функциите и състоянието на нервната и сърдечно-съдовата система.  В тази насока могат да се разглеждат три синдрома: астеничен, астено-вегетативен и хипо-таламусен синдром.

Най-ранните клинически прояви от въздействието на ЕМ облъчване върху организма е появата на функционални нарушения на нервната система, проявяващи се предимно като вегетативни дисфункции от неврастеничен и астеничен характер.

Оплакванията при електромагнитно излъчване са обща слабост, раздразнителност, бърза уморяемост, слаба памет и нарушения на съня.

Нарушенията на сърдечно-съдовата система се проявяват като вегето-циркулярна дистония, аритмия и промени в артериалното налягане и др.

Отбелязват се фазови промени в състава на периферната кръв (променливи показатели) с последващо развитие на умерена левкопения, невропения, еритроцитопения.

Промените на костния мозък имат характер на реактивна компенсаторна регенерация. Тези промени се появяват при хората, които са постоянно подложени на ЕМ облъчване със сравнително висока интензивност.

Като се отчита ролята на мозъчната кора на полукълбата и хипоталамуса по отношение на психичните функции на човека, може да се очаква, че продължителното въздействие на ЕМ облъчване, особено в дециметровия диапазон на вълните, може да доведе до психични разстройства.

Как да се защитим от електромагнитните полета?

В съвременния свят, където технологиите превземат всяко пространство около нас, е важно да сме информирани за потенциалните рискове, свързани с електромагнитните полета. Влиянието им върху нашето здраве е нещо, което трябва да вземаме предвид и да се грижим за защитата си.

Paradise Shielding предлага специализирани инженерни услуги и консултации, които помагат да предотвратим вредните ефекти, причинени от електромагнитните полета. Нашата мисия е да осигурим безопасност и здраве с дългосрочни решения за домове, промишленост и частни лица.

С нашите услуги можете да намалите излагането си на електромагнитни полета и да създадете безопасна среда за себе си и своето семейство. Нашите експерти използват най-съвременни технологии и методи за измерване и оценка на електромагнитното замърсяване, което ви позволява да вземете информирано решение за защитата на вашия дом или работно място.

Защитете се от потенциалните рискове и осигурете си здравословна среда с помощта на Paradise Shielding. Свържете се с нас днес и се доверете на нашата експертиза за да се насладите на по-безопасен и здравословен начин на живот.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.