Каква е разликата между гръмотевица, светкавица и мълния?

мълния, мълниезащита

Бурите са метеорологично явление, което може да бъде впечатляващо не само заради илюминациите, които генерират в нощното небе, но и заради невероятната сила на природата, която демонстрират. Понякога бурите могат да бъдат много опасни, както за живота на хората, така и за тяхното имущество. Затова е добре да наблюдаваме този вид явление в защитено място. 

В следващите редове ще разгледаме какво представляват едни от най-често срещаните явления, свързани с електрическата буря, които често хората не различават – мълнията, светкавицата и гръмотевицата. След като прочетете тази статия ще можете да ги идентифицирате и ще знаете кои от тях са най-опасни.

Разлика между мълния, гръмотевица и светкавица?

Всички тези явления са свързани с електричеството в атмосферата, което се образува по време на бурите. Различията им могат да станат напълно ясни, когато се обясни какво представлява всяко едно тях.

Какво представлява мълнията?

Мълнията е мощно електрическо разтоварване, което се образува в облаците с вертикално развитие, наречени кълбесто-дъждовни. След като тези облаци достигнат една средна точка между тропосферата и стратосферата, наречена тропопауза, положителните заряди на облаците привличат отрицателни заряди, което отваря път на мълниите. 

Мълнията може да достигне дължина от около 1500 м, въпреки че може да бъде и много по-дълга. Например на 31 октомври 2001 г. в Тексас е регистрирана мълния, която е имала дължина от 190 км. Скоростта, с която мълниите могат да достигнат земята, е впечатляваща – 200 000 км/ч.

Какво е светкавица?

Светкавицата е осветяването, което можем да видим по време на електрическа буря. За разлика от мълниите, светкавиците никога не докосват земята.

Светкавицата е електрически разряд, който възниква, когато се натрупва заряд между облак и земя или между два облака, което причинява електрическо поле, което в крайна сметка се изравнява в електрически разряд. 

Какво е гръмотевица?

Гръмотевицата е звукът, който се чува по време на електрическа буря, когато мълнията загрява въздуха, чрез който се движи над 28 000°C. Този въздух се разширява с висока скорост и не закъснява да се смеси със студения околен въздух. Нагряването на въздуха от електрическия ток причинява взрив, който генерира звукови вълни.

Как да защитите себе си и имуществото си?

Мълниите и свързаните с тях явления могат да бъдат впечатляващи за наблюдаване, но също така могат да бъдат и много опасни. Затова е важно да се вземат мерки за защита на обектите от тези явления, като се използват подходящи мълниезащитни системи.

“Парадайс Електрик Груп” е сред водещите български компании, които могат да ви предложат не само висококачествени мълниеприемници с изпреварващо действие, но и много други услуги в областта на защитата от мълнии.

Нашият екип от инженери е с дългогодишен опит в проектирането, изграждането и поддържането на мълниезащитни инсталации. Ако искате да осигурите перфектна защита от мълнии, не се колебайте да се свържете с нас.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.