Курс по мълниезащита в гр. Бургас

Мълниезащитата на сгради и съоръжения е един от най-важните технически аспекти при проектирането на съвременни обекти. Тя е необходима не само за защита на имуществото, но и за защита на живота на хората, които го обитават. 

На 14.04.2016 г. в залата на КИИП Бургас се проведе технически курс на тема „Мълниезащита на сгради и съоръжения„, който беше организиран от „Парадайс Електрик“ в сътрудничество с РК на КИИП Бургас. 

Кой взе участие в обучението по мълниезащита?

Обучението продължи цели пет часа и бе посетено от общо 33 електропроектанти и инженери. Курсът имаше за цел да представи актуални технологии и нормативни изисквания в областта на мълниезащитата на сгради и съоръжения. 

През последните години „Парадайс Електрик“ обучи над 200 електропроектанти от цялата страна в мълниезащитните технологии.

Основни теми на курса по мълниезащита

По време на този семинар за мълниезащита бяха обсъдени актуалните критерии за проектиране на мълниезащитни инсталации и бяха представени решения как да се гарантира ефективността на инсталациите, както и много други съществени аспекти за мълниезащитата, сред които:

  • Актуални критерии за проектиране на мълниезащита, публикувани в новото издание на френския стандарт NF C 17-102, който подкрепя употребата на мълниеприемници с изпреварващо действие.
  • Кратко представяне на програма за изчисление на оценка на риска за поражения на мълнии, според БДС EN 62305-2.
  • Развитие на нормативната рамка – международен стандарт за мълниезащита.
  • Международни критерии за проектиране на заземителни инсталации.
  • Представяне на подобрител за заземяване „Зевс”.
  • Екзотермични заварки Thermoweld.
  • Необходимост от предпазване на чувствителното оборудване от атмосферни и комутационни пренапрежения.
 • Общи критерии при избор на устройства за защита от пренапрежение.

Курсът също така включи анализ на текущото състояние на българските системи за мълниезащита на сгради. Беше представена информация за необходимостта от измерване на специфичното съпротивление преди проектирането на заземителни уредби, както и за техническите критерии при проектирането на заземителни уредби в почви с високо специфично съпротивление, като каменисти терени със слаба растителност, пясъци, скали и други. 

В рамките на курса екипът на “Парадайс Електрик” представи много различни технологични решения на чуждестранните си партньори. Сред тези партньори бяха френската фирма France – Paratonnerres, която е специализирана в производството на технологии за мълниезащита, испанската фирма Dena Desarrollos, която произвежда подобни технологии, както и фирмата Raycap (Iskra Zascite), която предлага защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения. Участниците на курса бяха запознати с детайлните технически характеристики на тези технологии и как могат да бъдат интегрирани, за да се увеличи нивото на сигурност и защита.

На сайта ни можете да разгледате всички услуги за мълниезащита, заземяване и защита от корозия, които предлагаме и да се свържете с нас. 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.