Курсове по мълниезащита в България между 24 и 27 октомври 2023 година

Курсове по мълниезащита в България между 24 и 27 октомври 2023 година
В чест на 20-те години на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) в България, Paradise Electric Group организира през месец октомври 2023 г. курсове по мълниезащита  в няколко града в България.

В тези курсове анализирахме следните теми:

– Системa за контрол и детекция на мълнии Previstorm
– Правила и технически критерии за мълниезащита на центрове за отдих, спортни паркове, стадиони, плувни басейни, плажове и др.
– Мълниезащита на фотоволтаични системи според изискванията на международните стандарти.
Лекциите бяха проведени от един от най-добрите специалисти по мълниезащита в Испания, инж. Рамон Силва.
Участваха общо над 120 електропроектанти от цялата страна.

Искаме да благодарим на всички участници за възможността, която имахме да споделим нашия опит и знания, придобити в продължение на много години.

Много сме благодарни на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) в България, която ни покани, за да обучим техните инженери. През последните 15 години сме обучили стотици инженери в цяла България.

 

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.