Мълниеприемник с изпреварващо действие – същност и видове

ESE Lightning rod

Мълниеприемникът с изпреварващо действие е вид мълниезащитно устройство. Неговото предназначение е да служи за защита на електрическите инсталации и електронните устройства от пренапрежения, предизвикани от мълнии.

Как работи мълниеприемникът с изпреварващо действие?

Мълниеприемникът работи като привлича мълниите към себе си чрез високото електрическо поле, което създава. Когато мълнията приближи, мълниеприемникът изпраща коронен разряд към нея, който я привлича към устройството. Така мълнията пада върху устройството, вместо върху близките обекти.  

Защо се нарича мълниепримник с изпреварващо действие?

Името на този вид мълниеприемници произлиза от техния начин на действие.Те се състоят от един или няколко улавящи елементи, устройство или система за запалване и точка за връзка с токоотвод. Начинът на им на действие се състои в изстрелване на един изпреварващ възходящ лидер с време ΔT, много по-кратко от това на мълниеприемника тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.

„Изпреварващото време” се доказва в тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един мълниеприемник с изпреварващо действие с действаща система за запалване и друг мълниеприемник от този тип, на който тази система е отстранена (на практика действа като обикновен Франклинов прът). Тези два мълниеприемника са поставени в еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят  радиуса на защита на мълниеприемника, и се изчислява по следния начин:

ΔT= TPR-TPDC   (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Видове мълниеприемници със система за запалване:

  • Радиоактивни мълниеприемници (забранени)
  • Мълниеприемници с електронно изстрелване
  • Пиезоелектрически мълниеприемници
  • Мълниеприемници с космически профил

Въпреки различните си начини на действие всички мълниеприемници с изпреварващо действие имат за цел йонизиране на въздуха около върха си, който да образува изпреварващ възходящ лидер.

Радиус на защита:

Радиусът на защита на един мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от височината (h) по отношение на повърхността, която трябва да се защити, от времето за изпреварване и от избраното ниво на мълниезащита.

формули

Където:

Rp (h) (m): е радиусът на защита на дадена височина h.

h (m): е височината от  върха на мълниеприемника спрямо  хоризонталата повърхност, която трябва да бъде  защитена.

r (m):  20 м за ниво I

30 м за ниво II

45 м за ниво III

60 м за ниво IV

Δ (m)    Δ= ΔT x 106

Практическият опит показва, че стойността на изпреварващото време Δ (в метри) е равна на ефективността, получена по време на тестове за оценка на мълниеприемници с изпреварващо действие (ΔT в микросекунди).

Всеки производител на тази технология предлага техническо описание на продукта, придружено от таблица, с помощта на която може лесно и без допълнителни изчисления да се определи радиусът на защита на мълниеприемника с изпреварващо действие в зависимост от височината (h) по отношение на защитаваната повърхност, в зависимост от „изпреварващото време” (напр. 15, 30, 45 и 60 микросекунди) и от избраното ниво на мълниезащита.

Международно одобрена доказана ефективност и защитa

В международен аспект испанският стандарт NF C 17-102: 2011г. и френският стандарт  UNE 21186: 2011г. се изказват в подкрепа на употребата на мълниеприемниците с изпреварващо действие.

Споменатите стандарти задължават производителите на тези технологии да подлагат своите мълниеприемници на сериозни тестове и изпитания, за да се докажат техните качество и ефективност. Тези тестове и изпитания се провеждат в сертифицирани електротехнически лаборатории. 

“Парадайс Електрик Груп” предлага на българския пазар мълниеприемници с изпреварващо действие на с доказано качество – IONIFLASH MACH на френската компания FRANCE-PARATONNERRES и INGESCO на испанската фирма DENA DESARROLLOS, лидери в производството на технологии за мълниезащита. Освен елементи за мълниезащита, екипът ни предлага услуги за проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане на мълниезащита. Свържете се с нас при нужда от повече информация. 

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG[/caption]

Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.