Мълниезащита и мълнии – какво трябва да знаете за тях

lightning

Мълниите са един от най-опасните природни явления, които могат да нанесат големи щети на сгради и електрически мрежи. За да се гарантира защитата срещу тези явления, е необходимо изграждане на мълниезащита. В тази статия ще разгледаме някои от основните факти за мълниите и защитата срещу тях.

Защо е важно да се изгради мълниезащита?

 • Цената на мълниезащитните инсталации е по-ниска от 1% от стойността на сградата, която трябва да бъде защитена. Това е много малка цена за цялостна защита на имота.
 • Една сграда трябва да бъде защитена от пряко попадение на мълния и срещу пренапрежения, за да се гарантира цялостна защита. 
 • Пада на потенциала развит по дължината на мълниезащитната уредба може надвиши 1 000 000 V.
 • Мълниите могат да се чуят на разстояние от 15 до 25 км. Ако видите мълния и след 10 или по-малко секунди чуете гръм, мълнията е достатъчно близо, за да бъде опасно.
 • Не е необходимо да падне мълния върху една сграда, за да се отрази нейното действие. Даже едно попадение на 2000 м от сградата, която искаме да предпазим, може да индуцира в нея пренапрежения поради магнитни и капацитивни връзки.
 • Подземните електрически захранвания не са устойчиви  на импулсите на мълнията. Въпреки, че тези системи се намират под земята, не означава че са защитени срещу индуктивни връзки.
 • Повече от преходните процеси са генерирани във собствените сгради на потребителите поради комутации в електрическите мрежи. Обаче преходни процеси които влизат през комуникационни мрежи са често с по-висока амплитуда.
 • Повредите причинени от мълниите представляват около 14 % от заплащанията които правят застрахователните фирми.
 • Подходящо инсталирана мълниезащитна уредба е необходима за защита на сградата и свързаните електрически системи от възможните опасности, причинени от мълниите. 

Всички гореизброени факти доказват колко силни и опасни могат да бъдат мълниите и какъв е потенциалът за увреждане на сградите и околната среда.

Защита на сградите от мълнии

Цената на инсталацията на мълниезащитна уредба е много по-малка от цената на възможните щети от мълниите. 

Затова е важно да се вземат подходящи мерки за защита на сградите от мълнии. Това включва правилно инсталиране на мълниезащитна уредба, редовна проверка и поддръжка на инсталациите, както и информиране на потребителите за рисковете и необходимостта от защита. 

Ние, от „Парадайс Електрик Груп“ ЕООД, предлагаме консултации и специализирани инженерни услуги във всички области на мълниезащитата, заземяването, защитата от пренапрежения и катодната защита.

Опасни ли са мълниите?

Мълниите са едно от най-мощните естествени явления на планетата, които пораждат непредвидими и разрушителни последици. 

Ето някои интересни факти за мълниите и техните въздействия:

 • Силата на електрическото поле върху земята, точно преди попадението на мълнията може да надвиши 10 kV/m.
 • Температурата на една мълния може да достигне до 30 000 градуса Целзий. Налягането на въздуха в околностите на мълнията може да достигне до 100 Bar.
 • Падането на мълнията става за съвсем кратък период от време – по-малко от 300 μs продължителност.
 • Енергията на една мълния може да бъде повече от 100 kW.
 • Потокът от груба сила, генериран от мълниите, е по-горещ от повърхността на слънцето. Той може да достигне скорост до 270 000 м/с, което е еквивалент на третата част от скоростта на светлината.
 • През 1990 г. в бившата Федерална Германия причинените повреди поради пренапрежения на съоръжения и електронни уреди надвишава 500 милиона евро.
 • Всяка мълния е широка около 2 cm и се простира на километри разстояние в небето.
 • Средната мълния съдържа 20 000 ампера. Един електрожен използва 250-400 ампера. Къщата ви вероятно използва едва 100 ампера. Електричество, надвишаващо 20 милиампера, може да предизвика мускулите на гръдния ви кош да се свият и да спрете да дишате.
 • Във всеки един момент има около 200 гръмотевични бури бушуващи из нашата планета. Това прави около 10 милиона мълнии, които се образуват всеки ден, или над 100 в секунда.
 • Заряда на една мълния може да достигне 20 милиона волта и около 28000 градуса по Целзий.
 • В Америка мълниите убиват около 100 души годишно и раняват още 500.
 • Средният ток на една мълния е 30 KA, а при някои случаи надвишава 200 KA.
 • Електрическият потенциал между облака и земята по време на мълнията може да надвиши 100 000 000 волта.
 • Мълнията поразява жертвите си с голяма ярост. Много от културите я смятат за инструмент на боговете.

Твърдението, че мълнията никога не пада на едно място, не е вярно. Фактически, мълнии удрят много по-често, отколкото мнозина може да си представят. Например, Емпайър Стейт Билдинг се удря средно по 21-25 пъти на година. 

Освен това, има и хора, които са били ударени от мълния повече от веднъж. Рейнджърът Рей Съливан от парковата служба на САЩ е удрян от мълния седем пъти между 1942 г. и 1976 г. И най-интересното – той е оцелял след всеки един от тези удари.

С какво са полезни мълниите?

Мълниите могат да бъдат едновременно страшни и красиви. Те са нещо, което присъства в природата и което винаги е предизвиквало удивление и вълнение. Но освен техния визуален ефект, мълниите имат и други интересни характеристики.

Един от най-интересните факти за тези явления е, че те произвеждат много азот, който е важен за растежа на растенията. Всъщност, някои изследователи твърдят, че без мълниите растенията нямаше да могат да растат толкова добре. Освен това, мълниите са били източникът на огън за първите хора.

Въпреки че мълниите могат да бъдат красиви и да имат полезни ефекти, те все още представляват сериозна заплаха за безопасността на хората, особено по време на бури.

Какво да правим при наличие на мълнии?

Когато сте на открито място по време на буря, е много важно да знаете как да се предпазите от мълнии

Най-важното е да избягвате да стоите на открито, когато има буря. Ако сте навън и чуете гръм, това е знак да потърсите незабавно прибежище в затворено пространство, като например сграда или автомобил. 

Дърветата не са безопасно място за криене, тъй като привличат мълниите. Те имат 20% съдържание на влажност, а ние хората 65%

Когато мълнията се спуска по дърво, тя търси най-малката съпротива, а това сте ВИЕ. Ако има възможност, влезте в метално превозно средство, като кола или камион. 

Когато сте на напълно открито място (планински връх, открити поля и др.), разделете се поединично, за да намалите риска от съвкупно нараняване, и клекнете.

Какво е важно при изграждането на заземителни уредби?

Когато става дума за изграждането на заземителни уредби, е важно преди всичко да се направят конкретни измервания на специфичното съпротивление на терена в района. Това може да предотврати сериозни щети и наранявания, като увеличи ефективността на заземителната система.

Мълниите могат да бъдат красиви и полезни за природата, но когато става дума за безопасността на хората, не трябва да се подценява риска, който те представят. Винаги трябва да бъдем внимателни и да следваме съветите за безопасност по време на буря. Изграждането на мълниезащита е най-добрия начин да предпазите себе си и имота си от поражения. 

Свържете се с екипа на „Парадайс Електрик Груп“, който може да реализира индивидуален проект за мълниезащита спрямо вашите нужди. Ние предлагаме и доказано оборудване за защита от пренапрежение и мълнии.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.