Мълниезащитна система в ударения от мълния жилищен блок в Дряново

Изграждането на мълниезащитна инсталация е особено важно за защитата на жилищни сгради, тъй като тези сгради обикновено имат много електрически уреди и системи, като например кабели, телефонни линии, сателитни системи и други, които могат да бъдат повредени при удар от мълния. 

„Парадайс Електрик Груп“ ЕООД изгради мълниезащитна инсталация за жилищен блок в гр. Дряново, който беше ударен от мълния. За да осигурим защитата на сградата, екипът ни инсталира испански мълниеприемник Ingesco PDC-Air 40.

Мачтата на мълниеприемника беше закрепена на един от комините на сградата. За да се осигури правилното оттичане на тока от мълниите към земята, бяха монтирани два токоотвода и изградени два заземителя със земно съпротивление от по-малко от 5 ома.

Парадайс Електрик Консулт предлага цялостни решения за мълниезащита на сгради и обекти. В случай на нужда от мълниезащита ви предлагаме професионална консултация и услуги за ефективна защита от мълнии и пренапрежение.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.