3-ТА Международна Конференция на тема: „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ“

На 9, 10 и 11 ноември в София се проведе третата международна конференция на тема „Иновации и сигурност – Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад“. Този форум беше организиран с цел да събере на едно място водещи специалисти и експерти в областта на иновациите и сигурността от различни страни и региони.

На конференцията участие взеха специалисти и експерти от няколко държави, сред които Германия, Франция и страните от централна Европа – Чехия, Словакия, Унгария и Полша. Освен това, бяха представени участници от САЩ, Израел, Япония, Китай и други държави.

Инженер Ернесто Стефанов, управител на “Парадайс Електрик Груп”, също взе участие в конференцията и представи доклад на тема „Мълниезащита на съоръжения с висок риск, които съдържат чувствително електронно оборудване, взривни вещества, боеприпаси или летливи горива“. 

Презентацията му беше много добре приета от участниците в конференцията, като той представи високотехнологични решения за мълниезащита и защита на чувствително оборудване от пренапрежение, които са от особен интерес за организациите, работещи в сектори като военната промишленост, промишлеността на горива и енергетиката.

Ако вашият дом, проект или бизнес има нужда от ефективна мълниезащита, не се колебайте да се свържете с екипа на „Парадайс Електрик Груп“.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.