Мобилните телефони, рисковете за здравето и как да се предпазим

Електромагнитното излъчване (ЕМИ)

В днешно време мобилните телефони са неотменима част от нашия живот, но все повече хора са загрижени относно възможните рискове за здравето, свързани с излагането на електромагнитни полета.

В тази статия ще разгледаме някои от основните проблеми и потенциални рискове, свързани с употребата на мобилните телефони, както и ще ви предоставим полезни съвети и насоки за безопасно използване на тези устройства. 

Микровълновата енергия на мобилните телефони и въздействието върху нервните клетки

Мобилните телефони излъчват микровълнова енергия, която прониква в тъканите на главата и мозъка. Тази енергия може да увреди нервните клетки и да предизвика генетични промени, включително появата на туморни образувания. Все повече изследвания свързват прекомерната употреба на мобилни телефони с повишен риск от определени видове тумори в мозъка и на слюнчените жлези.

Връзката между туморите в мозъка и мобилните телефони

Статистиката показва, че продължителната и неконтролирана употреба на мобилни телефони може да увеличи риска от развитие на тумори в мозъка, по-специално глиоми. Особено внимание трябва да се обърне към младите хора, които изразходват много време за разговори по телефона. Електромагнитните вълни, които се излъчват от телефоните, имат потенциала да причинят сериозни увреждания на нервната система.

Правилното използване на мобилните телефони

За да намалим рисковете за здравето при използване на мобилни телефони, е важно да спазваме някои насоки и предпазни мерки. Ето някои съвети за безопасно използване:

Ограничете времето за разговори 

Американски инструкции препоръчват да не говорим повече от 4-5 минути непрекъснато по телефона. След това е препоръчително да правим поне 30-40 минути почивка, за да дадем възможност на тъканите да се възстановят.

Дръжте телефона по-далеч от ухото

Избягвайте плътен контакт на телефона с ухото. Дори разстояние от 1 см може значително да намали излъчването на микровълновата енергия. Оптимално е да държите телефона на разстояние от 2-3 см.

Използвайте hands-free устройства

Използването на слушалка с кабел или безжични устройства със слушалка може да намали излагането на мозъка до микровълновата енергия. За хората, които говорят продължително време по телефона, препоръчваме използването на такива устройства, за да намалят риска от увреждане на мозъка.

Ограничаване на времето за говорене за децата и предотвратяване на рисковете

Мобилните телекомуникационни компании предлагат пакети с голям брой безплатни минути за деца, но е важно да ограничаваме времето, което те прекарват на разговори по телефона. Препоръчваме да ограничите времето на децата до 100 или 200 минути на месец. Неконтролираната употреба на телефона от страна на децата може да има негативно въздействие върху слуха и някои структури в темпоралната част на мозъка.

Разумното разполагане на телефоните за минимизиране на експозицията към вълните

Допълнителен начин за намаляване на риска от излагане на микровълнова енергия е разумното разполагане на мобилните телефони. Ето някои насоки, които можете да следвате:

Дръжте телефона далече от тялото

Когато не го използвате, избягвайте да го носите в джоба на ризата или панталона. Поставете го в чанта или ръчка, за да намалите близкото излагане на тъканите на тялото.

Избягвайте да спите с телефона до леглото.
Не оставяйте мобилния си телефон близо до възглавницата по време на сън. При изключителни случаи, когато трябва да го имате рядко, поставете го в режим на полет.

How To Eliminate EMFs In The Bedroom - EMF Academy

Ако имате нужда от консултация или продукти за предпазване от вредните ефекти на електромагнитното поле (ЕМП), ние от “Парадайс Електрик Груп” сме на разположение да ви помогнем. Нашите специалисти ще ви предоставят професионална консултация, базирана на нашия богат опит и знания в областта на защитата от електромагнитно излъчване.

При нас ще откриете широка гама от продукти за предпазване от ЕМП, включително защитни устройства, екраниращи материали и специализирани аксесоари. Нашите продукти са разработени с най-високи стандарти за качество и ефективност, като се гарантира оптимална защита на вашето здраве и добробитие.

За да се възползвате от нашата консултация или да поръчате продукти, моля, свържете се с нас. Нашите експерти ще бъдат радостни да отговорят на вашите въпроси и да ви предоставят необходимата помощ за защита от вредните ефекти на електромагнитното поле.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.