Нова технология за заземяване – Динамичен електрод APLIROD

СПЕЦИАЛНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ КОЛОВЕ ЗА ТЕРЕНИ С НИСКА ПРОВОДИМОСТ – ДИНАМИЧЕН ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ „APLIROD“

Aplirod

Липсата на свободни йони в почвата, обкръжаваща електрода, е вредна за правилното функциониране на заземителя, като може да намали ефективността му или дори да го направи напълно неползваем. Затова, за да се гарантира надеждно заземяване, качествените заземителни системи използват динамични електроди, които са базирани на приноса на йони към почвата.

Тези системи се състоят главно от един меден заземителен кол, наречен „APLIROD®“, който е пълен с йонна смес. Колоната е свързана с кондензатор, който абсорбира влагата от околната среда и я разпръсква в почвата около електрода. По този начин се осигурява внасянето на свободни йони в почвата и постепенното намаляване на специфичното съпротивление на почвата, което осигурява едно продължително намаляване на земното съпротивление на заземителя.

Ефективността на този електрод може да се увеличи още повече, ако го обградите с материал, който подобрява проводимостта на почвата, като например „Подобрител за заземяване Зевс“.

Специфичното съпротивление на почвата и условията на мястото, където ще се поставят заземителните електроди, са два фактора, които определят избора на конфигурация на заземителя. Например, ако почвата има бедно присъствие на йони или ако материалът е засегнат от разтоварванията и е изключително чувствителен, може да бъде необходимо да се използват по-дълги заземителни електроди, няколко заземителя или комбинация от двете.

В повечето случаи, най-адекватната конфигурация на заземителя е триъгълникът. С вертикалните електроди се постигат ниски стойности на земното съпротивление. Хоризонталните модели във форма на Г обикновено се използват, когато е невъзможно дълбоко изкопаване.

APLIROD е продукт на APLICACIONES TECNOLOGICAS S.A., който предлага ефективно и надеждно решение за заземителни системи. Този динамичен електрод е проектиран да бъде лесен за монтаж и поддръжка, като осигурява оптимална защита от електрически смущения.

Изборът на правилната заземителна система е от решаващо значение за безопасното функциониране на електрическите инсталации и е важно да се консултирате с квалифицирани специалисти, за да изберете най-подходящата конфигурация за вашата инсталация.

“Парадайс Електрик Груп” предлага висококачествени заземителни уредби на доказани производители, както и пълен инженеринг, включващ проектиране, диагностика, поддръжка и изграждане на заземителни инсталации. Свържете се с нас за повече информация относно продуктите и услугите, които предлагаме. 

Save

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.