Механични връзки (клеми) & Eкзотермични заварки

Екзотермичните заварки и механични връзки могат да имат подобно приложение на пръв поглед; обаче, техните резултати и ползи се различават значително.

Екзотермичната завърена връзка е свързана чрез сливане, което е по-надеждно и издръжливо. Резултатът е необратима молекулна връзка. Проводимостта на самото съединение е равна на или по-голяма от свързаните проводници. Вследствие на това връзката е постоянна, с живот равен на този на заземителната система.

Екзотермичните заварки не изискват висока поддръжка, тъй като са в състояние да издържат на повтарящ се ток, без да се разпаднат. След като леярската форма е затворена, процесът на екзотермично заваряване е автономен, възпроизводим и еднороден.

Разлика между механични връзки (клеми) и екзотермични заварки

Екзотермичните заварки и механичните връзки са два различни метода за свързване на материали. Въпреки че и двата метода могат да бъдат ефективни и си приличат донякъде, те имат различни приложения и предимства, които трябва да се вземат под внимание при избора на правилния метод за заваряване. В тази статия ще разгледаме какво представляват тези връзки и какви са техните специфики. 

Какво представляват екзотермичните заварки?

Екзотермичната заваръчна връзка се осъществява чрез сливане, което гарантира нейната надеждност и издръжливост. Резултатът е необратима молекулна връзка. Проводимостта на самото съединение е равна на или по-голяма от свързаните проводници. Вследствие на това връзката е постоянна, с живот равен на този на заземителната система.

Екзотермичните заварки не изискват висока поддръжка, тъй като са в състояние да издържат на повтарящ се ток, без да се разпаднат. След като леярската форма е затворена, процесът на екзотермично заваряване е автономен, възпроизводим и еднороден.

Какво представлява механичната връзка?

Механичните връзки, или т.н. клеми, се осъществяват чрез натискане и затягане, което води до контактна връзка. Връзката има по-ниска проводимост от свързаните проводници, По тази причина връзката е преходна и може да разпадне във времето.

Механичните връзки понасят потока на тока, повреди или повтарящи се разряди. Резултатът от връзката зависи от затягането, което монтажника е приложил.

Кой от двата метода за заваряване е по-устойчив и надежден?

Екзотермичните заварки са известни с високата си надеждност и дълъг живот, като резултатът е еднороден и постоянен. Те са по-подходящи за приложения, които изискват висока степен на безопасност и надеждност, като например в електроенергетиката и телекомуникациите. Те могат да осигурят надеждна и постоянна заземителна връзка, която ще издържи на времето и различни атмосферни условия.

“Парадайс Електрик Груп” е водеща компания в областта на заземяването и мълниезащитата. Ние предлагаме разнообразни калъпи и заваръчен материал за правене на екзотермични заварки. Тези заварки са подходящи за изграждането на заземителни инсталации в различни отрасли, като енергетика, информатика, телекомуникации и други важни индустриални сфери.

Нашите продукти са изключително ефективни и надеждни, гарантиращи високо качество на изработката на заземителните връзки. Ако имате нужда от повече информация отнсно предлаганите от нас продукти и услуги, свържете се с нашия екип

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.