Парадайс Електрик с образователна инициатива и дарение на средства за КСО

Образование-кампанията

Сред целите, поставени от създаването на нашата компания, е да допринесе за повишаване на техническото и професионално ниво на специалисти, инженери, студенти и др. в България. За нас знанието е много важно!

Със своята ангажираност към образованието и развитието на обществото “Парадайс Електрик” се стреми да допринесе за подобряване на достъпа до образование и развитие на компютърните умения в нашата общност.

Както подчертава Джак Ма, собственикът на Alibaba, бъдещият пазар на труда изисква хора със способности за събиране и анализ на данни. Мъдростта и опитът са ключови, като дори основателят на Microsoft, Бил Гейтс, признава, че машините не могат да заместят мъдростта. Следователно, нашите нови поколения трябва да развият умения, които да им позволят да се възползват от хуманното взаимодействие (емпатия), да управляват времето си ефективно, да проявяват творчество и сътрудничество. Освен това, те трябва да развият умения в областта на управлението на данни, изкуствения интелект, аналитичното мислене и дизайна на потребителското изживяване.

За да подкрепим тези цели, ние от “Парадайс Електрик” активно подкрепяме различни кампании, насочени към развитието на новите поколения в България, за да са добре подготвени за предизвикателствата пред тях в бъдещето.

Нашата компания напълно се идентифицира с кампанията „Образование на световно ниво за абсолютно всяко дете в България„.

https://dmsbg.com/11873/dms-khan/?fbclid=IwAR110viOebCyaUMa0vdcbOg0cggrLUBd7nrej-o-wXehlQtWSI5f9MDfnxI

Тази кампания има за цел да подобри качеството на образованието в България, като използва утвърдени практики и нови технологии. Нашата основна инициатива в тази насока е локализацията на най-голямата образователна платформа в света – Khan Academy (bg.khanacademy.org), която е напълно безплатна за всички. С нейната наличност даваме равен шанс на всички български деца да постигнат успех, подобно на техните връстници по света.

Екипът на “Парадайс Електрик” се ангажира да дари 3% от нашата обща месечна печалба за подкрепа на тази кампания и други подобни инициативи. Всеки път, когато направите поръчка на услугите или продуктите ни, вие активно допринасяте за развитието на новите поколения в България.

Вярваме, че образованието е ключът към успеха и напредъка на нашата страна. Със сътрудничеството и ангажимента на всички нас, можем да постигнем промени и да създадем светло бъдеще за младите поколения. Затова, ако и вие споделяте нашата страст за развитието на образованието в България, присъединете се към нас и бъдете част от тази важна инициатива.

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.