Жилищен блок в Дряново

Жилищен блок в Дряново

Описание на проект
Парадайс Електрик изгради мълниезащитна уредба в ударения от мълния жилищен блок в гр. Дряново. Сградата беше защитена с един испански мълниеприемник Ingesco PDC-Air 40.

Мачтата на мълниеприемника беше закрепена на един от комините на сградата. За да осигурим патя на тока на мълнията към земята монтирахме два токоотвода и изградихме два заземителя със земно съпротивление по малко от 5 ома.