Предупредителна система Previstorm за вятърни централи

вятърна централа ударена от мълния

България е една от страните в Европа, в която най-много падат мълнии според статистиката.  При вятърните централи, имайки предвид тяхната височина над земята, електрическото поле може да се увеличи значително, и може да достигне стойности, достатъчни за образуването на възходящи мълнии (възходящ лидер от земята към облака). Тези съоръжения имат голям риск да бъдат засегнати от ефекта на преки и непреки попадения на мълнии.

България е една от страните в Европа, в която падат най-много мълнии според статистиката. Това прави защитата на вятърните централи от мълнии още по-важна. Тези съоръжения се издигат на голяма височина над земята и могат да бъдат засегнати от ефекта на преки и непреки попадения на мълнии, което може да доведе до сериозни щети и спиране на производството.

Според стандарта IEC 62793, Protection against Lightning-Thunderstorm warning systems, за да се гарантира сигурността на вятърните централи, те трябва да бъдат оборудвани с технологии за контрол и детекция на мълнии. Тези устройства предоставят важна информация за движението на бурята и падането на мълнии, което помага да се избегнат щети и загуби на производството.

Защо е важно вятърните централи да имат детектор на мълнии?

Някои застрахователни компании отказват да компенсират щетите, причинени от мълнии, и твърдят, че причината за повреденото съоръжение не е мълнията. Затова е много важно да имате инсталирани детектори на мълнии във вашата вятърна централа, за да можете да докажете реалните причини за повредите.

Предупредителна система за защита на вятърните централи от мълнии

Нашата фирма предлага испанската технология PREVISTORM, която е най-доброто решение за защита на вятърните централи от удари на мълнии. 

PREVISTORM предоставя информация в реално време за движението на бурята и падането на мълнии, като ни позволява да изпреварим първия електроатмосферен разряд и да предприемем превантивни мерки.

Тази ценна система осигурява активиране на протоколите за сигурност, защита на хората, гарантиране на непрекъснатост на услугата и избягване на производствени загуби. Тя разширява нивото на защита и намалява разходите.

Технологията PREVISTORM включва интелигентни системи за детекция на мълнии, които могат да се интегрират със системи за управление на вятърните централи, за да се постигне максимална ефективност и защита. Това значително намалява риска от преки и непреки удари на мълнии, които могат да предизвикат сериозни щети и загуби.
Ако сте собственик на вятърна централа в България и търсите най-доброто решение за защита от мълнии, свържете се с нас и ще ви помогнем да инсталирате системата PREVISTORM във вашето съоръжение. Ние предлагаме професионална консултация, инсталация и поддръжка на системата, за да сте сигурни, че вашата вятърна централа е максимално защитена.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFwekjjqVC8
детектор от мълнии Previstorm

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.