Проблеми при отделни заземителни инсталации в една сграда?

Заземителните инсталации играят важна роля в защитата на електрическите системи от пренапрежения, предизвикани от мълнии. В случай на сгради с няколко отделни заземителни инсталации, като заземителя за мълниезащита, заземителя за ГРТ, за информационни и телекомуникационни системи, може да се появят големи разлики в потенциалите.

Тези разлики в потенциалите могат да доведат до опасни ситуации, като късо съединение, електрически удар, пожари и други катастрофални щети, както и риск за хората, които се намират на различни места в сградата.

В тази статия ще разгледаме защо отделните инсталации за заземяване са толкова опасни и защо се препоръчва тези инсталации да бъдат свързани. 

Защо не се препоръчва да има отделни заземителни инсталации в една сграда?

Например, ако анализираме фигура 1, на лице е електрическо захранване 1, което захранва два консуматора А и В, източник 2 захранва консуматор С. Заземителната инсталация на система 1 и 2 са изолирани, докато консуматорите А, В и С са свързани посредством една информационна мрежа. 

При падане на мълния се наблюдава повишаване на потенциала в електрическите табла А и В с хиляди волта спрямо табло С. Тази разлика в потенциала застрашава както електрическите уреди, така и човешкия живот.

otdelni zazemiteli

                                                                         Фиг. 1 Отделни заземителни уредби

Да предположим, че заземителната инсталация за мълниезащита на една сграда и тази за електрическо захранване не са свързани. При падане на мълния в гръмоотвода, потенциалът на цялото метално устройство, свързано с гръмоотвода, ще бъде висок. В същото време, металните заземени части на системата за електрическо захранване ще останат със земен потенциал, както е показано на фигура 1. Ако двете метални части с различен потенциал се намират близо една до друга, може да възникне дъга с фатални последици (на английски: sideflash”). Затова е необходимо всички заземителни инсталации на една сграда да бъдат свързани. Трябва да се уточни, че те трябва да бъдат задължително свързани на ниво на пода или земята.

Какви предимства има свързването на заземителните инсталации?

Самото свързване на различните заземителни инсталации е по-изгодно, тъй като стойността на заземително съпротивление, получена при свързване на всички заземителни уредби, ще бъде по-малка, отколкото ако заземителните инсталации са независими. 

Как трябва да се свържат заземителните инсталации?

Според международните норми и опит, взаимното свързване може да се осъществи посредством директна връзка, защитен искров разрядник или дросел (защитна бобина).

Според норма IEC- 61000-5-2 за сгради с няколко заземителни инсталации, всички заземители трябва да са електрически взаимосвързани, както е показано на фигура 2.

zazemitelna konfigurasiq

                                                  Фиг. 2 Свързване между отделни заземителни инсталации

“Парадайс Електрик Груп” е специализирана фирма в изграждане и проектиране на заземителни инсталации. 

Опитът ни в тази област позволява да проектираме и изградим всякакъв вид заземител за различни уредби, например: 

 • за подстанции (средно и високо напрежение); 
 • за вятърни и фотоволтаични електроцентрали;
 • за намаляване на високочестотното излъчване (signal reference grid) в компютърни центрове;
 • за защита от електростатична индукция;
 • за центрове за товарене, разтоварване на гориво и резервоари за гориво; 
 • за резервоари, газоотводни тръби;
 • за телекомуникационни централи и станции; 
 • за петролни кладенци, рафинерии, газопроводи и системи за водоснабдяване;
 • за басейни;
 • за електронни чувствителни уредби и комуникационни линии (телефонни, радиотранслационни);
 • за болници и хирургии;
 • за електропроводни въздушни линии (стълбове); 
 • за високо и средно напрежение;
 • заземителни уредби за електроразпределителни стълбове (ВН/СрН);
 • за трафопостове;
 • за мълниезащита и др.

Ако имате нужда от изграждане на заземителна уредба, не се колебайте да се свържете с нас.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.