ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ (ЕМП)

Pregnancy Shield

В днешно време, когато смартфоните, компютрите, безжичните мрежи и другите технологични устройства превземат всеки аспект от нашия живот, излагането ни на електромагнитни полета става все по-неизбежно. Тези полета, въпреки че са невидими за окото ни, имат потенциал да оказват влияние върху нашето здраве и благополучие. Все повече хора започват да осъзнават важността на защитата от електромагнитното поле и търсят подходящи продукти, които да им помогнат в тази насока.

В настоящата статия ще разгледаме различни продукти за защита от електромагнитното поле, които са на разположение на пазара. Ще проучим техните функционалности, ефективност и начини на използване. Отличителните характеристики на тези продукти ги правят надеждни средства за минимизиране на вредното въздействие на електромагнитните полета в нашия дом, на работното място и дори при носене на мобилните ни устройства.

Независимо дали сте загрижени за ефектите върху здравето си или просто желаете да създадете по-безопасна и здравословна среда, продуктите за защита от електромагнитното поле предлагат разнообразни възможности за вас. От екрани и защитни калъфи за мобилни телефони до специализирани устройства за блокиране на електромагнитните сигнали, пазарът предлага различни решения, съобразени с индивидуалните нужди и предпочитания на потребителите.

Колко са вредни електромагнитните полета?

Електромагнитните полета, генерирани от различни източници като мобилни телефони, безжични мрежи, телевизори, микровълнови фурни и други електрически устройства, са предмет на научни изследвания относно тяхното въздействие върху човешкото здраве. 

Някои изследвания са свързали електромагнитните полета със заболявания като рак, неврологични нарушения, проблеми със съня и други здравословни проблеми. 

Все повече хора изразяват загриженост и предпочитат да намалят излагането си на електромагнитни полета. Затова се разработват и предлагат продукти за защита от електромагнитното поле, които имат за цел да намалят излагането и да създадат по-здравословна среда.

Продукти за защита от електромагнитни полета

Щит за бременност

 

Щитът предпазва нероденото дете от радиация, идваща например от лаптопи и мобилни телефони.

Щитът за бременни е лесен за употреба и осигурява допълнителна поддръжка. Той се оформя добре около корема, така че защитата за детето да е оптимална.

Може да се носи под дрехите и в този случай щитът за бременност не се вижда:

Екраниращи пердета срещу ЕМП (електромагнитни полета)

Защитните пердета са високоефективна мрежа или проводяща материя, предназначена да блокира проникването на електромагнитните полета във вашата стая. Това ви дава повече почивка през деня и по-добър сън през нощта.

Защитно облекло срещу електромагнитно излъчване

Защита за хора срещу електромагнитно излъчване и радиочестота. Предназначено за хора, които работят в индустрия със силно радиочестотно поле (radio frequency field). Това екранирано облекло може да се носи на работа в среда с високо електромагнитно излъчване, но може да се използва и за лична защита от електромагнитно излъчване у дома.

Екранирани чанти и пормонета

Защитените чанти или пормонета предпазват преносимите приемници от радиочестотни и микровълнови смущения и емисии. Тези чанти могат да се използват за екраниране на всички устройства, намиращи се в тях. Направени  са така, че да затихват и предотвратяват влизането или излизането от тях на електромагнитни сигнали.

Екранирано фолио за изграждане на Фарадееви клетки 

Специално екранирано фолио, което се използва за покритие на стените в помещенията, като се постига защита от по-високи честоти на излъчване. Също може да се използва при защита от електромагнитно и радиочестотно излъчване (EMI / RFI).

Защитете себе си и своите близки от потенциалните рискове на електромагнитните полета с Paradise Shielding. Ние предлагаме висококачествени продукти за защита от електромагнитни вълни и инженерни услуги, които ви помагат да намалите експозицията си и да създадете безопасна околна среда. С доказан опит и специализирана експертиза, Paradise Shielding ви осигурява персонализирани решения, съобразени с вашите нужди. Свържете се с нас и ние ще намерим най-добрите решения за вашата безопасност.

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.