Проектиране и монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие

ESE Lightning rod

Мълниите могат да причинят големи щети на сградите и електрическото оборудване. Затова е добре всяка една сграда да има подходяща мълниезащит, която да е монтирана правилно. 

Мълниеприемниците с изпреварващо действие са едни от най-ефективните устройства за защита на имущество от удари от мълния и пренапрежение. За да бъде максимално ефективно това устройства, е от съществено значение как ще бъде създаден проекта за мълниезащита и дали инсталацията ще бъде монтирана по определените за това критерии. В тази статия ще разгледаме как трябва да бъде извършен монтажът на мълниеприемник с изпреварващо действие. 

Критерии за проектиране и монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие

 • Горната част на мълниеприемника трябва да е разположена 2 м над най-високата част на защитаваната зона, като се включи височината на антените, охладителни кули, покриви, резервоари и др.
 • Tокоотводът трябва да бъде фиксиран към мълниеприемника посредством клема, която да бъде разположена на мачтата.
 • Mълниеприемниците, които защитават открити зони (спортни игрища, голф игрища, плувни басейни и др.), трябва да бъдат инсталирани върху специални опори като осветителни стълбове, колони или всяка друга структура, разположена в близост, която да позволи мълниеприемникът да гарантира максимална защита на откритата зона.
 • Трябва да се осигури правилно свързване или вграждане на мачта, към която ще се прикрепи мълниеприемника, в зависимост от месторазположението му.
 • Mинималното сечение на токоотводите трябва да е 50 мм2.
 • Всеки мълниеприемник трябва да има два токоотвода (според новата наредба NF C 17-102.2011 г.).
 • Монтирането на токоотводите трябва да е в максимално права линия и да се използва най-късото разстояние, като се избегнат ъгли по-малки от 90 градуса. Радиусът на кривите, които трябва да се постигнат, не бива да е по-малък от 20 см.
 • Месторазположението на токоотводите трябва да бъде такова, че да се избегне пресичане или близост на електрическите линии и сигнали (телефонни, за обмен на данни, интернет и др). Когато това пресичане не може да бъде избегнато, линията трябва да се разположи с метална обвивка, която да обхваща по 1 м от всяка пресечна страна. Екранирана тръба трябва да се еквипотенциализира с токоотвода в двата си края.
 • Когато се монтират токоотводи, е добре да бъдат поставени на две различни лица на сградата, ако това е възможно.

Допълнителни съвети при монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие

 • Трябва да се избягва заобикалянето на корнизи или издадени части. Позволява се повдигане до максимум 40 см, за да се премине през една издадена част, като наклонът й трябва да е по-малък или равен на 450.
 • Съпротивлението на заземителната уредба, измерена с традиционните средства, трябва да е по-малка от 10 ома.
 • Заземителните уредби трябва да са ориентирани към външната част на сградата.
 • Всички заземителни уредби трябва да са свързани помежду си, както и с основната заземителна система на сградата. По този начин се гарантира еквипотенциалността на цялата заземителна система.
 • Съставните елементи на заземителните уредби на мълниеприемниците трябва да са разположени на разстояние от минимум два метра спрямо метална или електрическа канализация.
 • Броячът на мълния, елемент от уредбата за мълниезащита трябва да бъде инсталиран над контролната кутия и, при всички случаи на височина между 1,2 и 1,5 м над земята.
 • Закрепването на токоотводите е препоръчително да стане с 3 закрепвани елементи на всеки метър. Те не трябва да са в пряк контакт със запалими материи. Закрепващите елементи да бъдат поставени така, че да не се засегне водонепропускаемостта на покрива. Освен това трябва да позволяват разширяване на проводниците.
 • Всеки токоотвод трябва да съдържа контролна кутия, която да позволява да се изключва от заземителната уредба, за да се измери заземителната уредба. Кутията се разполага на височика 1,2 и 1,5 м над земята.
 • Когато не може да бъде поставен външен токоотвод, кабелът на токоотвода може да минава през вътрешността на тръба, предназначена специално за тази цел. Тръбата ще обхваща цялата височина на стената или само част от нея.
 • Когато външната част на сградата или на дадена структура е снабдена с метални елементи, или с фиксиран облицоващ елемент, токоотводът може да се фиксира зад облицовката върху бетон или друга опорна структура. В този случай, проводниковите елементи на облицовката и на структурата трябва да са еквипотелнциализирани с токоотвода, както в горната, така и в долната част.

Някои от проводимите елементи, които изграждат сградата, могат да заместят отчасти или изцяло един токоотвод или да послужат за допълнение. Обикновено външните взаимносвързани стоманени структури (метални структури) могат да се използват като токоотводи, когато става въпрос за проводници и техният импеданс е по-малък или равен на 0,01 ом.

Какви елементи могат да се използват като допълнение към мълниезащитата?

Естествените части на сградата могат да допълват токоотводите. Следните елементи могат да се използват като допълнение към мълниезащитната система или да се свържат с нея:

 • Вътрешните метални структури, бетоновите метални арматури и метални структури, вградени в стените, в случай че предвидените прекъсвачи за свързване са налични както в горната, така и в долната част и са свързани в най-малко три части от двете страни.
 • Външни метални структури, които не обхващат цялата височина на сградата. Важно е да се посочи, че когато става въпрос за панели, трябва да се изчисли рискът от механичните ефекти, поради преминаването на ток от мълния през защитната система.

Какво трябва да се има предвид относно металните пластини, които покриват защитаваното пространство:

 • Непрекъснатото протичане на електрически ток между различните части, трябва да бъде добре осигурено.
 • Те не трябва да бъдат обвити в изолационен материал.

На този линк може да видите няколко примера за монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие, които екипът на “Парадайс Електрик Груп” извършва.

Ние предлагаме мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH и INGESCO на чуждестранните ни партньори – FRANCE-PARATONNERRES и DENA DESARROLLOS, доказани производители на технологии за мълниезащита във Франция и Испания. Ако вие или вашата компания имате нужда от безупречен проект и монтаж на мълниезащита, не се колебайте да се свържете с нашия висококвалифициран екип с многогодишен опит в сферата.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Мълниеприемниците, които предлагаме са тествани съгласно новите критерии за изпитания, установени в френския стантарт NFC 17.102. 2011 г.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.