Курс по превенция от корозия съвместно с РК КИИП Пловдив и КИИП София

На 31 март в зала №1 на КИИП-Пловдив и на 21 април в учебната зала на КИИП РК София-град, на бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, фирма “Парадайс Електрик Груп”, съвместно с РК на КИИП Пловдив и София, организираха обучителен семинар на тема „Общи причини за корозия в заземителни инсталации“.

Обучението продължи 4 часа, а участие в него взеха 36 електропроектанти и инженери от двата града.

По време на семинара бяха обсъдени много важни въпроси, свързани с корозията в заземителните инсталации.

Сред темите, които бяха обстойно разгледани и обсъдени, бяха:

 • Общи причини за корозия в заземителните инсталации
 • Видове корозия
 • Кога може да се използва алуминия в системата за защита от мълнии
 • Защо не трябва да се използват електроди или колове от неръждаема стомана във всички видове почви?
 • Електроди от поцинкована стомана най – често използваните в България. Кога могат да се използват и кога не?
 • Медни електроди и техните предимства
 • Вградени електроди в бетон (електроди тип UFER)
 • Ел. връзки и подходящи съединения
 • Коефициент pH
 • Динамичен електрод “Aplirod”
 • Подобрител за заземяване „Зевс“
 • Мълниеприемници с изпреварващо действие марка IONIFLASH MACH NG и Ingesco.

По време на семинара “Парадайс Електрик Консулт” представи и динамичен електрод „Aplirod“ и подобрител за заземяване „Зевс“. Освен това компанията ни представи и технологични решения за мълниезащита на чуждестранните ни партньори – френската фирма “France – Paratonnerres” и испанската фирма “Dena Desarrollos”.

Ако се нуждаете от защита на електрическите инсталации и електронното оборудване от повреди или защита на съоръжения от корозия, не се колебайте да се свържете с нас. „Парадайс Електрик Груп“ предлага и консултации и специализирани инженерни услуги във всички области на мълниезащитата, заземяването, защитата от пренапрежения и катодната защита.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.