Семинар „Нова Ера в Мълниезащита“

“Парадайс Електрик Груп” организира технически семинар по мълниезащита с РК на КИИП в София, Пловдив и Бургас на 29, 30 и 31 Май.

По време на семинарите за мълниезащита бяха анализирани следните теми:

  • Основни разлики между конвенционални и активни мълниеприемници.  Кога се препоръчва да се прилагат една или друга система?  Анализ на френския стандарт  NFC 17 102:2011  Protection Against Lightning – Early Streamer Emission Lightning Protection Systems, който ръководи използването на мълниеприемниците с изпреварващо действие по целия свят.
  • Задължителни тестове, които трябва да премине един активен мълниеприемник, за да е гарантирано негово качество и надеждност. Надеждност на технологията IONIFLASH MACH NG.
  • Оценка на риска от мълния с използване на софтуерна програма IONEXPERT 3000.
  • Примери от мълниезащитни инсталации с технологията IONIFLASH MACH NG от целия свят.
  • Мълниезащитна уредба на Айфеловата Кула и други.

Лекторите в тези семинари бяха Др. Фабиен Барриере, ръководител на проекта France Paratonnerres, която е производител на мълниеприемник с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG, единственият мълниеприемник по света който има  най-много сертификати и изследвания между тях: UL certification. Тази технология се предлага в повече от 50 държави. 

Управителят на “Парадайс Електрик Груп”, инж. Ернесто Нориега Стефанов, представи най-надеждното устройство за защита от пренапрежения,  STRIKESORB, което се предлага в момента по света, производство на гръцката фирма RAYCAP. Устройствата Strikesorb за защита от пренапрежение осигуряват най-ефективната и съвършенна защита на товарите и чувствителното оборудване. Тяхната защита може да бъде гарантирана на 100%  дори при най-сурови  работни условия. 

Радваме се, че споделихме нашия опит с около 100 инженери и специалисти, и ги запознахме с най-новите критерии и надеждни технологии за мълниезащита, които се предлагат по целия свят за външна и вътрешна мълниезащита.

Ние провеждаме различни курсове, семинари и обучения от години, като целта ни е да предоставим необходимите знания и опит за постигане на ефикасна, сигурна и надеждна електрическа система и инфраструктура в страната. Това помага да се повиши техническото и професионално ниво на инженерите, техниците и проектантите в България. Академията ни за професионални обучения е готова да организира специализирани технически курсове, адаптирани към вашите нужди и изисквания. Свържете се с нас за повече информация и изготвяне на специална оферта.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.