Честo задавани въпроси относно защита от пренапрежения

surge damage

Дори при краткотрайно увеличение на напрежението в електрическата мрежа над нормалното ниво може да се стигне до рискови ситуации, включващи повреда на електрическите уреди и дори пожар. Това може да се случи при множество обстоятелства, като едно от най-честите е удар от мълния. Тук ще отговорим на едни от най-често задаваните въпроси относно защитата от пренапрежения.

Нужна ли е защита от пренапрежение при добро заземяване?

Доброто заземяване е важно, за да работят добре устройствата за защита от пренапрежения. Основните променливотокови устройства за защита от пренапрежения са проектирани така, че да отведат пренапреженията в земята чрез осигуряване на минимално съпротивление по пътя на тока.

Без защита от пренапрежения в електрическите табла пиковата вълна ще намери друг път към земята. В много случаи този път е през електрическата и електронната апаратура. Ако нивото на издръжливост на компонентите на електронното оборудване е по-ниско от нивото на пренапрежение, тогава високите стойности на тока ще преминат през чувствителните електронни системи и ще доведат до тяхното повреждане.

Необходимо ли е да имаме защита от пренапрежение, ако никога не сме имали проблем с пренапрежение?

Навсякъде по света се случват инциденти и загуби от пренапрежение. Мълниите са една от основните причини за това. Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност. Затова е силно препоръчително да се вземат предпазни мерки.

Скъпа ли е пълната защита от пренапрежения?

Пълната защита е една от най-икономичните предпазни мерки, която може да си осигурите. Стойността на системата, която притежавате, е далеч по-висока от тази на пълната защита. Щетите, които може да причини едно пренапрежение за 10-годишен период надвишават стойността на пълната защита от пренапрежения.

Какво е surge protective devices (устройство за защита от пренапрежения)?

Основно това е устройство, което се монтира между вашия компютър или друго електронно оборудване и изхода на електрическата система (контакта). То защитава оборудването и комуникационните линии от пикове в напрежението (пренапрежения). 

Входното напрежение (захранването) трябва да премине през това устройство, за да достигне до вашите уреди. Устройството за защита от пренапрежения регулира тока на всяко небезопасно напрежение или чрез блокиране, или чрез отвеждане към земя. 

Устройствата от такъв тип обикновено са разположени в кутия и имат няколко силови изхода. По-добрите версии разполагат с поне още един изход за данни – за защита на телефон, факс или модем от пренапрежение, постъпило през телефонната линия.

Устройствата, които се включват директно в ел. контактите, не са ли достатъчни?

Не. Защитните устройства срещу атмосферните и комутационните пренапрежения се монтират в главните и разпределителни електрически табла на блоковете и сградите. Освен тях задължително трябва да има още едно устройство, което да се свързва с всички входни обслужващи линии (телефонна линия, сигналия кабел на телевизора, LAN мрежа и др.)

Каква е препоръчаната минимална стойност Iimp за защитните устройства (ТИП 1+2) срещу пряко попадение на мълния?

Според международният стандарт IEC 61643-1, когато се получават пренапрежения поради попадение на мълния върху инсталацията, енергията, която може да ни навреди, е 50% от цялата енергия на мълнията. Освен това вероятността от падането на мълния от 200 KA върху една сграда от 5000 m2, е веднъж на всеки 20 000 години. Въз основа на това можем да стигнем до заключение, че арестер, който се подбира за една трифазна електрическа мрежа не трябва да има по-висока стойност от 25 KA (максимален импулсен ток Iimp) или 50 kA за монофазна мрежа.

Какви са допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването?

Съгласно стандарта IEC 60364-4-44, IEC 60664-1 и IEC 60730-1 допустимите нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването се класифицират  в четири класа /категории/.

Таблица 1.  Нива на издръжливост от пренапрежение (Uw) на оборудването

tablisa

Какви са защитните режими от пренапрежения?

Общ режим 

Пренапрежение в общ режим се появява между работните проводници и земя, тоест фаза/земя или нула/земя. Работен проводник е не само фазовия, но и нулевия проводник. Този вид пренапрежения уврежда консуматори, свързани към земя (клас 1) или оборудване, което не се заземява, но се намира в близост до земя и има малка изолация (няколко киловолта).

fig1

Оборудване от клас 2, което не се намира близо до земен потенциал, е теоретично защитено.

Атмосферните пренапрежения, предизвикани от попадение на мълния, предизвикват разлика в потенциалите в общ режим и може да предизвикат разлика в потенциалите в диференциален режим.

Правилното решение се състои в едновременното използване на “общ” и “диференциален” режим.

Общият защитен режим се отнася за всички видове системи на заземяване.

Диференциален режим

Пренапрежение в диференциален режим се появява между самите работни проводници фаза/фаза или фаза/нула. Този вид пренапрежение има голям разрушителен ефект за всички консуматори, свързани към електрическата мрежа, особено чувствителното оборудване.

fig2

Диференциалният режим се отнася за TT система. Това пренапрежение се отнася и за TN-S система, ако има значителна разлика в дължината на нулевия и защитния (PE) проводник

Какво е координация на изолацията?

В най-широкия смисъл координацията на изолацията включва всички мерки за предотвратяване на щетите, които могат да бъдат причинени от пренапрежения в електросистемата. Според дефиницията на IEC координацията на изолацията е „съотношението между ниво на издръжливост на техниката и характеристиките на защитните устройства, така че изолацията да бъде защитена от пренапрежения.” В този смисъл, катодните отводители са първата защитна линия.

Фирма “Парадайс Електрик Груп” предлага висококачествено обслужване и изграждане на защита от пренапрежения. Екипът ни е специализиран в диагностиката, избора на подходящи устройства за защита от пренапрежения и прецизното им монтиране. При нужда от нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас

Save

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.