Tехнология за екзотермични заварки APLIWELD® Secure+

Испанската фирма Aplicaciones Tecnologicas революционира индустрията на електрическите връзки с пускането на две нови технологии за екзотермични заварки, които се предлагат и в България от “Парадайс Електрик Груп“. Тези нови технологии предлагат ефективен и безопасен процес за електрическо свързване, който не изисква външни източници на енергия, газови бутилки или други съоръжения използвани в конвенционалното заваряване.

Предимства на екзотермичните заварки APLIWELD® SECURE+

Със заварките APLIWELD® SECURE+ се постига трайна електрическа и молекулярна връзка, която не може да се разхлаби или корозира. Това е особено важно за индустрии като енергетиката, транспорта, строителството и други области, където надеждността и безопасността на електрическите връзки са ключови фактори.

В сравнение с най-разпространените клеми с болтова връзка, APLIWELD® е много по-ефективна и надеждна. Тази електрическа връзка е много по-издръжлива на високите токове, отколкото проводниците, свързани чрез нея. Това прави новите технологии на Aplicaciones Tecnologicas идеални за промишлени приложения, където се изискват надеждни и ефективни електрически връзки.

Освен това, използването на технологията на Aplicaciones Tecnologicas намалява необходимостта от множество типове заваръчни материали. Те трябва да поддържат само един тип заваръчен материал с форма на таблетка, който се използва независимо от формата за заземителна електрическа връзка (T, X, Г и други). Това не само че е по-икономично, но и улеснява процеса на използване на материалите. При друг

Aplicaciones Tecnologicas е един от водещите производители на екзотермични заварки в Европа. Техните продукти отговарят на най-високите стандарти за качество и безопасност. 

Със своята нова технология, Aplicaciones Tecnologicas едновременно подобрява ефективността и безопасността на заварката. Това прави продуктите им идеални за различни видове приложения, включително в електроенергийната индустрия, транспорта, строителството и много други.

Можете да се свържете се с нашия екип за повече информация относно тези екзотермични заварки. 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.