Видове мълниезащитни инсталации

Мълниезащитните системи са важен елемент от сигурността и предотвратяването на щети при гръмотевични бури, като осигуряват защита на имуществото и безопасността на хората. Принципът на мълниезащитните инсталации се състои в създаването на предпочитани точки на попадение на мълнията, като се използват нисък импеданс и проводими елементи. След това тези елементи отвеждат и разсейват тока от мълнията в земята.

Тази съгласувана система позволява да се улови и разсее мълнията и така да се осигури безопасността на структурата.

Видове мълниезащитни инсталации

Съществуват различни системи за мълниезащита, които се използват, за да защитят  сградите от преки попадения на мълнии:

 • Мълниеприемниковите пръти (франклинов тип)
 • Мълниезащитни въжета или хоризонтални проводници

В следващите редове ще разгледаме предимствата и неудобствата на всеки метод за мълниезащита. 

 • Мълниеприемниковите пръти (франклинов тип)

Този конвенционален метод за защита от мълнии е най-познат в България.  Той осигурява един мълниезащитен радиус, еквивалентен на два пъти неговата височина (например един прът с височина 4 метра, осигурява около 8 метра защитен радиус).

Предимства:

 • Лесна инсталация;
 • Икономичен;
 • Може да бъде включен в структурата на сградата хармонично и дискретно.

Неудобства:

 • Ограничен при защитата на малки структури;
 • Механично напрежение на мачтата.

Конвенционалните системи за мълниезащита трябва да имат минимално по два токоотвода като минимум и две заземителни огнища. Обикновено конвенционалната мълниезащита се прилага в сгради с малка площ, или високи структури като кули, комини, резервоари, водни кули, телекомуникационни антени или кули. Стандартът БДС EN 62305-3 определя всичките технически критерии за изграждането на конвенционалните мълниезащитни системи.

Необходими са 13 мълниеприемникови пръти, 13 токоотводи и 13 заземителя, за да се осигури ефективна мълниезащита на сградата, посочена долу, ако се прилага тази мълниезащитна система:

18155342_1463942263636594_608371740_n

 • Мълниезащитна мрежа със форма на фарадеев кафез

Тази система се състои от мрежа, която се инсталира върху покрива и фасадите на сграда. В периметъра на покрива и във високите точки на покрива се инсталират конвенционални мълниеприемникови пръти, които се комбинират с мрежата. 

Размерите на клетките варира между 5 и 20 метра, в зависимост от категорията/нивото за мълниезащита на сградата. Разстоянието на токоотводите е между 10 и 25 метра според спецификите на сградата. Стандартът БДС ЕN 62305-3 определя всичките технически критерии за изграждането на мълниезащитна мрежа.

Предимства:

 • Намаляване влиянието на електромагнитното излъчване върху защитената структурата. Разширяване на тока от мълнията в многобройни токоотводи.
 • Допринася за изравняване на потенциалите между проводимата структура и почвата.

Неудобства:

 • Сложна и скъпа инсталация.
 • Може да изглежда неестетично поради сложността на структурата.

За да защитим долната сграда с този метод, е необходимо да се инсталират 26 мълниеприемникови пръти, 26 токоотводи и един заземителен контур около цялата сграда:

mylniezashtitna mreja

 • Висящи мълниезащитни въжета

Изграждане на мълниезащита с използването на висящи мълниезащитни въжета (хоризонтални проводници) е сходна система на системата с мълниезащитна мрежа с форма на фарадеев кафез. За този метод са необходими един или няколко въздушни проводници, разположени върху защитавания обект. По този начин се гарантира, че преките попадения на мълнии няма да достигат до сградата или съоръжението.

mylniezashtita s vyjeta

Предимства:

 • Намаляване влиянието на електромагнитното излъчване върху защитената структурата. Разширяване на тока от мълнията в многобройни токоотводи.
 • Допринася за всеобщото изравняване на потенциалите между проводимата структурата и почвата.
 • Защита на откритите зони.

Неудобства:

 • Сложна и скъпа инсталация.
 • Може да изглежда неестетично поради сложността на структурата.
 • Мълниеприемници с изпреварващо действие

Мълниеприемникът с изпреварващо действие е устройство за йонизация, което генерира възходящ заряд (лидер) с време. При него действието се осъществява за много по-кратко от това на мълниеприемника тип Франклинов прът. Тази разлика във времето на реакция се нарича „изпреварващо време”.

„Изпреварващото време” се доказва в тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един с изпреварващо действие с действаща система за запалване и друг мълниеприемник от този тип, на който тази система е отстранена (на практика действа като обикновен Франклинов прът). Тези два мълниеприемника се поставят при еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят  радиуса на защита на мълниеприемника и се изчислява по следния начин:

DT= TPR-TPDC                                                           (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Тази технология осигурява много по-голям защитен радиус в сравнение с конвенционалните системи за мълниезащита. Френската наредба NFC 17-102 и българската Наредба 4 подкрепят тази технология.

Монтажът на мълниприемник с изпреварващо действие е много лесен и и по-икономичен в сравнение с други технологии. Освен това с един мълниеприемник можете да защитите няколко сгради. Тази технология позволява позволява защитата на открити пространства и се интегрира добре в архитектурата на структура, без да се променя естетиката.

Предимства:

 • Лесна инсталация.
 • Икономично.
 • Може да бъде включен в сградата хармонично и дискретно.
 • Дава възможност за защита на няколко сгради със същия мълниеприемен прът.
 • Защита на откритите зони.
 • Възможност за защита на структурата и околната й среда едновременно.

Неудобства:

 • Механично напрежение на мачтите.
 • Необходими са 1 мълниеприемник с изпреварващо действие, два токоотвода и два заземителя, за да се осигури мълниезащитата на следната сграда:

mylniepriemnik IONIFLASH MACH i Ingesco

Мълниеприемниците с изпреварващо действие трябва да отговарят на новите и строги изисквания според стандарт NFC  17-102 Ed 2011 г.:

За целта всяко оборудване преминава през прецизни изпитания, които включват:

 • Общи изпитания.
 • Изпит срещу ефект на околната среда.
 • Изпит срещу механични ефекти.
 • Електрически изпитания (максимален поносим ток).
 • Изпитания за ефективност и др.

“Парадайс Електрик Груп” предлага мълниеприемници с изпреварващо действие на водещите марки в индустрията – IONIFLASH MACH NG на френската фирма FRANCE-PARATONNERRES и PDC-E, PDC-Air на испанската фирма DENA DESARROLLOS.

Оборудването, което можете да изберете при нас, е снабдено с най-новите технологии и гарантира най-високия клас защита на имуществото. Освен това компанията ни е специализирана в проучването, проектирането и инсталирането на качествени системи за защита от мълнии, защита от пренапрежение, заземяване и системи за катодна защита в частни, търговски и промишлени съоръжения, и жилищни сгради. 

При нужда от консултрация или информация относно предлаганите от нас продукти  и услуги, не се колебайте да се свържете с нашия екип.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.