ВРЕДНИ ЕФЕКТИ НА ХАРМОНИЦИ

хармоници и качество на енергия

Анализът на електрическите проводници в инсталациите показва, че хармониците могат да предизвикат сериозни проблеми, като загряване на кабелите, технически проблеми като изключване на защитите и невалидни измервания в измервателната и контролна апаратура. Тези проблеми са поради увеличаване на тока и увеличаване на топлинните загуби (ефект на Джоул). В тази статия ще разгледаме какви вредни ефекти може да имат хармониците и как можете да ги предотвратите. 

Влияние на хармониците върху неутралния проводник

Неутралният проводник може да бъде засегнат от хармониците, което води до свръх през неутрала, нагряване на неутрала, преждевременно разграждане и отклонение на защитите. 

Влиянието на хармониците върху кондензаторите

Ако сме изправени пред проблем на успореден резонанс  с ел.  система и усилването на хармониците, последствията ще бъдат загряването на кондензаторите, преждевременното стареене на кондензаторите и накрая разрушаването им.

Влиянието на хармониците върху електрическите машини

Електрическите машини, които могат да представят конфликти, свързани с циркулацията на хармонични токове през намотките и хармоничните напрежения. В този случай ефектите ще бъдат прегряване и загуба на изолацията поради ефекта на Джоул, увеличението на магнитните загуби, дължащи се на хистерезис  и Фуко, разсекретяване -трансформатор- и вибрации в оста, т.е. механично износване на лагери и ексцентриситети в двигателите.

Хармониците върху измервателната и контролна апаратура

Хармониците върху измервателната и контролна апаратура, които представят невалидни измервания и грешки в контролните процеси? По принцип се получават неправилни стойности на величината, смущения в комуникационните и управляващи системи и грешка в моментите на изключване на тиристорите.

Много често е трудно да се определи дали повредата на уреди или софтуери е предизвикана от смущения в електрическата система, която ги захранва, защото често тези признаци са идентични с признаците, предизвикани от други причинители. Ето защо е необходимо да се направи проучване и анализ на електрическата система, за да се определят причините.

Изследването е най-важният инструмент при определянето източниците на смущения.

От “Парадайс Електрик Груп” предлагаме следната методология за анализ на качеството на ел. енергия: 

  • Техническо заснемане и диагностика на инсталирани системи.
  • Регистрация на електрически параметри: напрежение, ток, честота, мощност, енергия, смущения и пулсации, хармоници, междинни хармоници и др.
  • Регистрация на събития, като спадания и нараствания, преходни процеси, прекъсвания и резки промени в напрежението.
  • Оценяване и определяне на изпълнението на нормативите.
  • Решение на проблеми при чувствителни ел. натоварвания.
  • Ревизия на защитни токове (прекъсвачи, автоматични предпазители).
  • Откриване и отстраняване на проблеми в електрическата мрежа.
  • След приключване на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметрите, с цел достигане до най-ефективните, надеждни и икономични решения, ние използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи.

След приключване на техническото заснемане и регистрацията на ел. параметрите, с цел достигане до най-ефективните, надеждни и икономични решения, ние използваме професионални софтуери за анализ, симулация и моделиране на анализираните електрически мрежи. Не се колебайте да се свържете с нашия екип, който е на разположение не само да направи анализ на ел. система на вашия обект, но и да ви даде решения за справяне с източниците на смущения.

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.