ВЪТРЕШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ HL-TOPMIX

Индустриалните предприятия постоянно се развиват и търсят най-добрите решения за защита на своето електронно оборудване. В този контекст, ние, от “Парадайс Електрик Груп”, сме горди да бъдем избрани от едно от най-успешните предприятия в България за производство на фуражи и добавки за животни – компанията #HLTopMix, да извършим обследване, доставка и монтаж на устройства за защита срещу атмосферни и комутационни пренапрежения. Бяхме избрани благодарение на нашият професионален опит в тази материя.

Как беше осигурена защитата от атмосферни и комутационни пренапрежения?

За да осигурим надеждна защита на електронното оборудване в завода, инсталирахме катодни отводители модел SafeTec T2 4+0 /300 II, които осигуряват максимална защита от разрядни токове със сила Imax=50 kA на полюс. Също така, в трафопоста бе инсталиран катоден отводител модел SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG I+II, който осигурява импулсен ток за тестове на ЗУП I imp=25 kA на полюс.

Технологиите SAFETEC и SAFEBLOC, които използваме, предлагат специална термична защита и включващи елементи, които гарантират надеждна защита от пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа. Те осигуряват и защита при прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Нашите партньори от #Raycap са водещи производители на защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за различни инсталации и съоръжения.

Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

Освен за този проект сме били избрани да осигурим защитата на Монди Стамболийски АД, Балканфарма Троян АД, Неохим АД, ЗГП ООД и други. Нашата ангажираност към качеството и надеждността на нашите решения ни позволява да продължаваме да бъдем предпочитан партньор за иновативни и сигурни продукти в областта на мълниезащитата и защитата от пренапрежения.

Ако и вие имате нужда от ефективна защита от мълнии, свържете се с екипа ни. Ние сме на разположение, за да ви консултираме и да ви предложим най-доброто решение според обекта ви. 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.