Защо ни е нужна защита от пренапрежения?

Знаете ли, че електронната техника, която например ползваме у дома или в офиса може да бъде повредена от въздействието на мълния, атмосферни пренапрежения или токов удар? Да, това е така, ако не е налична подходяща защита. 

Всъщност има редица данни, които сочат колко много щети може да нанесе удар от мълния, но дали е достатъчно да имате гръмоотвод и как можете да осигурите 100% защита за вашата техника? 

В тази статия ще разгледаме кога електронните уреди са под риск от пренапрежение, колко сериозни щети може да нанесе една мълния на техниката ви и какво може да направите, за да защитите инвестициите си.  

Защо нашите електронни уреди страдат от атмосферните пренапрежения?

Голяма част от хората смятат, че  гръмоотводите върху покривите на сградите защитават сградите от пряко попадение на мълния. Тези устройства обаче не защитават електронното оборудване, което се намира в нея от атмосферни пренапрежения и токови удари.

gramodvod

Как може да си осигурите цялостна защита от мълнии и пренапрежения?

Сградата, в която живеем, трябва да бъде защитена от пряко попадение на мълния и срещу пренапрежения, за да се гарантира „цялостна защита” на нашия дом и уредите ни.

Може ли да разчитате на гаранцията на вашата техника?

За съжаление, няма как да разчитате на гаранцията на вашите електроуреди.

Какво, всъщност, ни дава гаранцията при закупуване на техника? Гаранцията ни дава възможност да сменим закупената техника само ако тя повредата е вътрешна, т.е. породена  е от вътрешна причина.

Гаранцията НЕ поема щетите, причинени от външни въздействия –  като мълнии и други източници на смущения.

Какви щети могат да нанесат мълниите?

За да придобиете представа за силата и щетите, причинявани от мълнии в световен мащаб, може да разгледате данните, от някои водещи европейски застрахователни компании.

  • Вследствие на пренапрежения, в Европа годишно се повреждат около 100 000 компютри.
  • Около 28% от повредите в електрониката се дължат на пренапрежения.
  • От общо проявилите се преходни пренапрежения, от атмосферни произход са около 30%, а от комутационен – 70%.
  • Средната стойност на щетите от инцидентите, предизвикани от пренапрежения в електрическата мрежа, е около 13000 €, а общите щети  в електрическото оборудване са за 500 000 000 €.
  • Повредите причинени от мълниите представляват около 14% от заплащанията, които правят застрахователните фирми.
  • 14 % от цялостните заплащания, които правят застрахователните фирми, са за повредите причинени от мълнии. Ако се има предвид само стойността на застраховката  от техническите загуби, тя би представлявала 34% от цялостното изплащане.
  • През 1990 г. във бившата Федерална Република Германия причинените повреди поради пренапрежения на съоръжения и електронни уреди надвишиха 500 милиона евро.

В това видео може да видите какво може да се случи с ел. табло, ако през него преминава тока на мълния, токов удар или атмосферни пренапрежения:

Как можете да предотвратите повреди във Вашата техника от пренапрежения и токови удари?

“Парадайс Електрик Груп” предлага богат избор на устройства срещу пренапрежения и токови удари, които гарантират защитата на техниката в дома и офиса. Така можете да осигурите защита за цялото си електрическо оборудване и да спестите от разходите за скъпи ремонти или закупуване на нова техника. 

Така например, за да се предпази един телевизор (TV с плазмен/LCD Дисплей), който струва приблизително 2000 лв., само с 5 % повече от тази цена Вие ще може да гарантирате сигурността на телевизора и на инвестицията, която сте направили. Освен това, ще предотвратите евентуални разходи по ремонта на техниката в случай на повреди, които почти винаги са по-високи от цената на устройствата за предпазване от пренапрежение, които предлагаме.

Инвестицията в защита от пренапрежение определено си струва в сравнение с неприятностите и разходите, които бихте имали, ако вашата техника бъде повредена от въздействието на мълния или пренапрежение, които могат да преминат през електроразпределителната мрежа.

Какви защитни устройства от пренапрежение ви предлагаме?

За защита на електронно оборудване на вашия дом или сграда ви препоръчваме инсталирането на тези устройства:

За главни ел. Табла ви препоръчваме следния продукт:

Ако електрическото ви захранване е монофазно c 3-жилна мрежа (фаза-нула-земя)., може да инсталирате:

Моделът  ProTec T1-300P (2+0)  предпазва ел. оборудване от тока на мълния,  атмосферни пренапрежения и токови удари. (за монтаж в главни разпределителни табла на сгради)

ProTec-T1-300-P-20

Стандартна цена: 324.00 с ДДС 

Промоционална цена: 290.00 лв с ДДС

Ако електричесткото ви захранване е монофазно c 2-жилна мрежа (фаза-нула), може да инсталирате:

Катоден отводител ProTec T1 (1+0)

Стандартна цена: 170.00 с ДДС 

Промоционална цена: 153.00 лв с ДДС

Ако освен монофазно ел. захранване имате и трифазно, можем да се свържете с нас за повече информация и цени.

За разпределителни табла (апартаментни табла) може да се използва:

Ако електрическото ви захранване е монофазно c 3-жилна мрежа (фаза-нула-земя)., може да инсталирате:

Моделът Protec T2 300/ (2+0) предпазва ел. оборудване от атмосферни пренапрежения и токови удари.

Катоден отводител ProTec T2-300-P (2+0)

Стандартна цена: 179.00 с ДДС 

Промоционална цена: 161.00 лв с ДДС

Ако електрическото ви захранване е монофазно c 2-жилна мрежа (фаза-нула)., може да инсталирате:

Моделът Protec C40/320/ (1+0) предпазва ел. оборудване от атмосферни пренапрежения и токови удари.

ODVODNIK PRENAPETOSTI NN ISKRA PROTEC C 40/320 15KA - Merkur.si

Стандартна цена: 54.00 с ДДС 

Промоционална цена: 48.00 лв с ДДС

!Тези защити могат да се инсталират в съществуващото ел. табло (ако има свободно място) или в допълнително табло.

Изброените устройства за защита от пренапрежение гарантират сигурността на вашето електронно оборудване. Освен изгодна техника, “Парадайс Електрик Груп” предлага услуги като проектиране, инсталиране и поддръжка на мълниезащита и защита от пренапрежение. Свържете се с нашия екип и ние ще ви помогнем да намерите най-доброто решение за защита на вашите инвестиции.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.