Доставихме заземителни аноди на Лукойл Нефтохим Бургас

Ние, от Парадайс Електрик, с радост споделяме, че осигурихме успешната доставка на специално предназначена партида феро-силициеви електроди за аноден заземител, която съставлява цели 336 броя. Това се дължи на нашата изключителна работа в партньорство с фирма “Кимтех България”.

Феро-силициеви електроди са с размери (60”/2.5”) и са произведени от английската компания “Cathodic Protection Co Limited”, която е доказала безспорното качество на продуктите си за заземяване. Всички електроди бяха внимателно подбрани, прегледани и осигурени, така че да отговарят на изискванията на “Лукойл Нефтохим Бургас”, които са винаги стриктни и точни в своите изисквания за безопасност и качество.

Бихме искали да изкажем благодарност към нашите сегашни и бъдещи партньори, които избират да работят с нас и да ни доверят сигурността на техните проекти. 

Ако и вашата компания има нужда от качествени заземители, не се колебайте да се свържете с нас. Освен това нашият екип предлага пълен инженеринг: проектиране, диагностика, поддръжка, и изграждане на заземителни уредби.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.