Има ли домът ви нужда от мълниезащита?

Много хора смятат, че нямат нужда от мълниезащита, тъй като техният дом или сграда няма как да бъдат ударени от мълния. Истината е, че вероятността да ни порази мълния е 1 на 1.000.000. Макар и не толкова голяма, все пак тази вероятност съществува, затова е добре да вземете необходимите мерки за ефективна мълниезащита.

Мълнии – колко сериозна опасност са за нас?

Бурите са впечатляващи метеорологични явления  не само поради илюминациите, които може да предизвикат в нощното небе, но и поради невероятната сила на природата. Те могат да бъдат много опасни и да предизвикват сериозни щети и поражения:

 • Средният ток на една мълния е 30 000 ампера, а при някои случаи надвишава 200 000 ампера.
 • Средната мълния съдържа 30 000 ампера. Един електрожен консумира 250-400 ампера. Къщата ви вероятно консумира едва 100 ампера.
 • 14% от цялостните заплащания, които правят застрахователните фирми, са за повредите причинени от мълнии. Ако само се има предвид стойността на застраховката  от техническите загуби, тя би представлявала 34 % от цялостното изплащане.
 • Мълниите са поток от груба сила, по-горещ от повърхността на слънцето.

Какви са основните поражения от мълнии?

Поражения, вследствие прякото попадение на мълнията върху сгради или земната повърхност могат да са:

Човешки жертви или сериозни наранявания върху оцелелите.
Поражения на диви и домашни животни.
Възникване на пожар върху обекта, където е попаднала мълнията.

Поражение, вследствие на вторични действия на мълнията

Този фактор е изключително опасен за чувствителното оборудване, което се намира в сградите. Днес няма места по света, където да липсват инциденти и загуби от атмосферни пренапрежения. 

Днешното електронно оборудване е по-компактно, по-бързо и по-чувствително на пренапрежения, отколкото старото поколение електронно оборудване. Големият брой свързани помежду си устройства за контрол и комуникации увеличава още повече тяхната уязвимост и чувствителност.

Заслужава ли си да инвестирате в мълниезащитна инсталация?

Знаете ли, че цената на една мълниезащитна инсталация за една сграда е по-ниска от 1% от цялата стойност на сградата. Цената за изграждане на мълниезащита може да се сравнява с цената на един хубав телевизор или лаптоп. Може би мислите, че това е голяма сума? Ние мислим, че не е. Представете си, ако възникне пожар в дома ви от пряко попадение на мълния. Как ще се чувствате? Може да загубите цялата си инвестиция.

Ние искаме да ви помогнем да избегнете всички тези неприятности и загуба на средства.

Има ли нужда домът ви от мълниезащита?

За да ви бъдем още по-полезни, предлагаме да си отговорете на следните няколко въпроса:

 1. Вашата сграда защитена ли е от мълнии?
 2. Имате ли много електронни уреди (компютри, лаптопи, климатиции, телевизори и друго чувствително оборудване), които са зависими от токов удар или атмосферни пренапрежения?
 3. Кога за последно са проверявани мълниезащитата и заземяването на електрическите табла във вашата сграда?
 4. Ако до момента не сте имали проблем с токови удари и утре ви засегне такъв, смятате ли, че имуществото ви е защитено?
 5. Смятате ли, че предлаганите в магазините разклонители със защита, ще ви спасят от токов удар? Те са трето ниво на защита, но за да бъдат ефикасни, трябва да имате инсталирани първо и второ ниво на защита. Защитни устройства за първите две нива се монтират в главното и/или разпределителни табла на сградата.
 6. Знаете ли, че цената на външната и вътрешната мълниезащита на една сграда е по-малко от 1 % от цялата стойност на сградата, т.е. колкото един 42 инчов телевизор.
 7. Искате ли по време на буря да сте в безопасност не само във вашата сграда, а и около нея?
 8. Искате ли да спите спокойно по време на буря?
 9. Искате ли да запазите вашата инвестиция (къща, вила, апартамент, двор) от природни бедствия?

Ако отговорите дори на част от тези въпроси са положителни, то ние можем да ви бъдем полезни.

Услуги за защита от мълнии, които предлагаме:

montaj na mylniezashtita

 • Проверка и ревизия на вашите мълниезащитни и заземителни системи.
 • Поддръжка на мълниезащитните системи, изградени във вашите сгради.
 • Изграждане на нови мълниезащитни системи.
 • Изграждане на заземителни системи на вашето главно ел. табло.
 • Предпазвате на вашето ел. оборудване от токови удари и атмосферни пренапрежения.
 • За да ви изготвим подходяща оферта, свързана с вашите конкретни нужди и параметри, свържете се  с нас за безплатна консултация на тел. 0884288089НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ! С НАС МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕПРИЯТНОСТИ И ЗАГУБА НА СРЕДСТВА!

  Ако сте проектант и искате да осъществявате анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда, предлагаме да използвате програма на базата на методологията, установена в международния стандарт БДС EN 62305-2: “Мълниезащита – Част 2. Оценка на риска”.

  Според международната електротехническа комисия /International Electro technical Commission (IEC) преди да се проектират системите за мълниезащита на даден обект или сграда, трябва задължително да се извърши оценка на риска за поражение от мълнии.


  Необходими елементи за оценка на риска от поражения от мълнии:

  • Кероничното ниво / възможна степен за проява на светкавично-гръмотевична дейност/ на района, където се намира сградата /съоръжението/.
  • Типът, предназначението и височината на изследваната за степен на риск сграда/съоръжение/- самостоятелно разположена, заобиколена от по-високи или по-ниски сгради и т.н.
  • Наличие на електронно оборудване в сградата, което може да дефектира от попадение на мълния в района или вследствие на проявили се атмосферни  пренапрежения в електрическа мрежа.
  • Видът на електрозахранването на сградата – земно или въздушно.
  • Степента на пожароустойчивост на сградата.
  • Наличие в сградата на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации, както и на средства за пожарогасене.
  • Броят на хората в сградата или в непосредствена близост до нея.
  • От какъв материал е подът на сградата (бетон, керамика и т. н.).

  Стандартът, на който следва да отговаря оценката на риска в България е НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА. Но оценката на риска трябва да отговаря на международен стандарт БДС EN 62305-2. “Мълниезащита -Част 2. “Оценка на риска”

  Нашата фирма Ви предлага безплата програма INGESCO за осъществяване на анализ на оценка на риска за поражение от мълнии за каквато и да е сграда. Тази програма също се използва за проектиране на мълниезащитни инсталации. Свържете се с нашия екип за повече информация и консултация.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.