Мълниезащита на високи сгради

По време на формирането си, мълнията се движи във всички посоки, докато намери начин да се заземи. Когато се приближава към земната повърхност, тя се движи към най-високите обекти в района. Затова и високите сгради са предпочитани точки за удар от мълнии. В тази статия ще разгледаме основни ключови фактори за мълниезащитата на високи сгради

Как се оценява риска от мълнии при високи сгради?

Стандартите за оценка на риска взимат предвид еквивалентната площ на дадена конструкция, повърхност с площ от 3 пъти по-голяма от нейната височина. За сградите, които са високи повече от 60 метра има изисквания за анализ и на страничните въздействия. 

Каква е опасността при удар от мълния на висока сграда?

Новите строителни техники позволиха структурното развитие на сградите и оптимизирани разходи за изграждане. В днешно време небостъргачите стават все по-често срещани в градовете, дори в районите с висока плътност на мълнии. Тези високи обекти са привлекателни за мълниите, а щетите при удар от мълния могат да са значителни.

Особено емблематичните високи сгради, разположени в основните бизнес центрове,  обикновено съдържат скъпо и чувствително оборудване, което може да бъде повредено при токов удар. Последиците от неконтролирана ударна мълния също могат да бъдат опасни за хората в сградата поради трудностите при евакуация в случай на пожар и поради щетите, които пренапрежението може да причини на системите за безопасност, например при асансьорите.

Каква трябва да е защитата от мълнии при високите сгради?

Според стандартите за мълниезащита на сгради над 60 метра, освен покрива, 20% от страничната част трябва да бъде защитена със система за мълниезащита. 

При високи сгради над 120 метра, цялата площ трябва да бъде снабдена с тази странична защита. Според стандартите, ниво на мълниезащита IV е достатъчно за страничната система за мълниезащита, но дори и на това ниво са важни техническите, икономическите и естетическите трудности особено ако защитата се осъществява с гръмоотвода на Франклин и мрежовата мълниезащитна система (meshed conductors).

Системата за мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие (ESE) има много предимства за високите сгради. Това важи в още по-голяма степен, когато в горната част има тераси или неравномерни участъци.

Как трябва да се изгради мълниезащитата на високи сгради?

Необходимата мълниезащита трябва да се инсталира така, че покривът и страничната част да са в защитения обем. 

В случай, че част от застрашената странична част не може да бъде защитена, тогава една мълниезащитна мрежа с размери 20х20 метра и необходимите мълниеприемникови пръти трябва да покриват тази фасада и предметите върху нея, както при конвенционалната защита. 

Освен това всяка система за мълниезащита (ESE) при тези високи сгради трябва да има най-малко 4 токоотводи. От съществено значение е да се раздели мълниевият ток и тези токоотводи да са взаимно свързани (обикновено на всеки 20 метра), тъй като разстоянието между точката на удара и заземяването е много голямо, така че индуктивните и механичните ефекти на тока от мълнии са значителни.

Високоетажните сгради често се изработват с метални взаимосвързани структури, които могат да се използват като част от системата за защита от мълнии, дори като странични мълниезащити елементи (lateral air terminals). Но така или иначе, всички елементи на покрива трябва да бъдат защитени. В случай, че горната част е отворена за хората, трябва да се инсталира един детектор на мълнии. Това устройства ще помогне да се избегне достъпът на хора на покрива в случай на непосредствена опасност от удар от мълния.

Ние, от “Парадайс Електрик”, сме специализирани в проектирането и изграждането на мълниезащита на сгради, включително и на високи обекти. Освен качествено оборудване за мълниезащитни инсталации, екипът ни може да ви предложи изготвяне на индивидуален проект, съобразен изцяло с нуждите ви. Ако имате нужда от ефективна защита от мълнии, не се колебайте да се свържете с нас

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.