Мълниите: Препоръки за оказване на първа помощ

първа помощ-First Aid for Lightning Strikes

Мълниите са мощни електрически разряди, които могат да се появят по време на гръмотевични бури. Те представляват сериозна опасност за хората и могат да предизвикат сериозни наранявания или дори смърт. В случай на удар от мълния, бързата и правилна реакция може да спаси живота на пострадалия.

В настоящата статия ще разгледаме важната тема за предоставянето на първа помощ при удар от мълния. В нея ще ви дадем насоки, които могат да бъдат от полза при спешни ситуации, свързани с мълниеносни удари. Освен това ще разгледаме симптомите и последиците от удара от мълния и как правилната първа помощ може да помогне за намаляване на рисковете и причинените щети.

Предоставянето на първа помощ при удар от мълния изисква знания и подготовка. Ще разгледаме основните стъпки, които трябва да бъдат предприети, когато някой е бил ударен от мълния, включително проверката на дишането и пулса, извършване на реанимация, както и предприемането на мерки за запазване на безопасността на пострадалия и околните хора.

Как да помогнете при удар от мълния?

Предоставянето на първа помощ на жертвите от мълнии, докато чакат пристигането на професионална медицинска помощ, може да спаси живота им. Безопасно е да докосвате хора, които са били ударени от мълния, защото те НЕ са заредени с електричество.

Следвайте тези четири стъпки незабавно, за да помогнете и да спасите живота им:

Обадете се за помощ

Обадете се незабавно на Спешна помощ. Дайте указания къде се намирате и информация за жертвата (жертвите) на мълнията. Няма опасност от използване на мобилен телефон по време на буря.

Оценете ситуацията

Отговорете на следните въпроси:

  • Колко са жертвите?
  • Мястото, където е ударила мълнията?
  • Бурята свършила ли е вече? 

Безопасността е приоритет. Внимавайте, тъй като опасността от мълния все още може да съществува както за жертвата, така и за спасителя. Ако местоположението на жертвата е с висок риск (например в близост до изолирано дърво или в открито поле), и жертвата, и спасителят могат да бъдат застрашени. Ако е необходимо, преместете жертвата на по-безопасно място. Необичайно е жертвите, които са преживели удар от мълния, да имат счупена кост (което може да причини парализа или кървене със сериозни усложнения) освен ако не са паднали от високо място или изхвърлени от силата на разряда.

Поради това може да е безопасно да преместите жертвата, за да намалите до минимум възможността той или тя да продължи да бъде изложен на опасност от мълния.

Проверка на пулса

Ударът от мълния често причинява инфаркти. Вижте дали жертвата диша и дали сърцето й бие. Най-доброто място за проверка на пулса е каротидната артерия, която се намира в шията, непосредствено под челюстта, както е показано на снимката.

Реанимирайте

Ако жертвата не диша, започнете да правите дишане уста в уста. Ако жертвата няма пулс, също започнете да правите сърдечни компресии (CPR, кардиопулмонална реанимация). Продължете кардиопулмоналната реанимания, докато не пристигне помощ. Ако е студено и влажно, като поставите изолационен слой между жертвата и земята, може да помогне за намаляване на хипотермията (необичайно ниска телесна температура).

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ:

Мълниите могат да причинят и други наранявания като изгаряния, шок и понякога тъпа травма. Приложете към всяко от тези наранявания основна първа помощ, докато пристигне медицинска помощ. Не мърдайте жертви, които кървят или изглежда, че имат счупени кости.

Нашата цел е да ви предоставим знания и информация, които да ви помогнат да реагирате бързо и ефективно в случай на удар от мълния. Спазването на препоръките за предоставяне на първа помощ може да спаси живот и да помогне за намаляване на рисковете и причинените щети.

Един от начините да предотвратите удар от мълния, е като си осигурите качествена мълниезащита. Екипът “Парадайс Електрик Груп” е на ваше разположение, за да ви помогне да постигнете това. Нашата фирма предоставя мълниезащитно оборудване, както и услуги за изграждане и поддръжка на мълниезащитни инсталации. Свържете се с нас, а ние ще се погрижим за останалото.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.