IONIFLASH MACH NG – най-добрият мълниеприемник в България!

За да се осигури една надеждна и сигурна мълниезащита, необходимо е да се прилагат качествени и ефективни технологии. Тези технологии трябва да са изпитани и тествани в независими международни лаборатории.

IONIFLASH MACH на френската фирма FRANCE PARATONNERRES е първият мълниеприемник с изпреварващо действие, който съчетава най-новите резултати от изследвания и опити, проведени при реални условия на попадения на мълнии.

С какво са по-специални мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH?

Преминават през най-големите изпитания за сигурност и качество

Дългогодишните работа и изпитания при еднакви реални условия в лаборатория и при атмосферни бури демонстрират значителното превъзходство на един мълниеприемник с изпреварващо действие със заоблен връх пред мълниеприемник със заострен връх. 

По-ефикасна защита

Мълниеприемникът със заоблен връх е много по-ефикасен, тъй като излъчва по-малко йони. По този начин стойностите на електрическото поле около него винаги са високи, следователно възходящият лидер, който тръгва от него, се разпространява на по-голямо разстояние и с по-голяма вероятност за свързване от низходящия лидер. Така се осигурява по-голяма защита с повече обхват на действие. 

Отговарят на всички строги стандарти 

Мълниеприемниците IONIFLASH MACH отговарят на изискванията на стандарт  NFC 17-102- 2011 г., както и на тези, установени в IEC 62305.

Сигурна мълниезащита

Мълниеприемникът с изпреварващо действие IONIFLASH MACH защитава от положителни и отрицателни мълнии.

Дълготраен и устойчив избор 

Отсъствието на крехки елементи в мълниеприемника го прави надежден и устойчив при попадения на мълнии.

Как действат мълниеприемниците с изпреварващо действие?

Всички мълниезащити с изпреварващо действие, без значение от вида и радиуса си на действие, се различават от конвенционалните (с Франклинов прът) по това, че йонизират въздуха около върха си, като така се образува възходящ лидер. 

Те се наричат мълниеприемници с изпреварващо действие, тъй като изстрелват възходящ лидер за много по-малко време, отколкото конвенционалните устройства, а разликата във времето за реакция се нарича „изпреварващо действие”.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH NG улавят енергията, излъчвана от низходящия лидер на мълнията чрез система, съставена от един обикновен връх (свързан към земята) и изолирани метални части (с електрически потенциал, зависим от атмосферните условия). Точно преди да удари мълнията, напрежението между върха, свързан със земята, и останалите метални части, се увеличава много бързо до хиляди волтове. Когато потенциалът достигне необходимото напрежение за йонизиране на въздуха, се образуват искри във вътрешността на мълниеприемника, които водят до образуването на енергиен заряд във формата на възходящ лидер.

Какви са етапите на работа на мълниеприемник IONIFLASH MACH?

 • Наближаване на бурята.
 • Засичане на честотата на мълнията от вътрешното устройство на мълниеприемника.
 • Повдигане на електростатично поле на земята.
 • Пиков ефект на върха на мълниеприемника IONIFLASH MACH®
 • Усилване на пиков ефект (корона ефект) чрез потенциалните накрайници на мълниеприемника.
 • Електростатичен заряд на атмосферния електрод.
 • Генериране на електрическа дъга на нивото на основното вътрешно устройство за изпреварващо действие.
 • Образуване на възходящ  лидер.
 • Свързване на възходящия и низходящия лидер (мълния).
 • Изпразване на мълнията по върха на мълниеприемника и циркулация на тока на мълнията към земята чрез заземителния електрод (заземител).

Какви сертификати има мълниеприемник IONIFLASH MACH?

Мълниеприемникът IONIFLASH MACH има следните сертификати:

 • сертификат, който удостоверява, че е тестван, според новите критерии за изпитания, съгласно изисквания на стандарт NFC 17.102-2011 г.
 • сертификат, който да удостоверява, че мълниеприемника е тестван със стойност на ток от 200 KA (клас H) в съответствие на стандарти IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1.
 • сертификат, който удостоверява, че изолацията на мълниеприемника е тествана в условия на дъжд, съгласно стандарт IEC/EN 60060-1: Insulating tests, carried out on site and in Laboratory.
 • сертификат, който удостоверява, че е произведен от стомана AISI 316L, за да не корозира и така да бъде осигурен техният по дълъг живот.
 • сертификат, който удостоверява тестовете, направени за определяне на  „изпреварващото време”.

Всички сертификати и тестове са удостоверени от Международния орган за  контрол  BUREAU VERITAS.

recherche-et-developpementmylniepriemnik testvaneTest-lONIFLASH MACH

Всички мълниеприемници се доставят придружени със следните документи:

certification IONIFLASH

Още доказателство за надеждността и качеството на тази мълниезащита

Фирма “FRANCE PARATONNERRES”, която произвежда тези мълниеприемници отговаря за мълниезащитата на Айфеловата кула в Париж! Това доказва ефективността и качеството на всички техни продукти. Разберете повече за тях тук: www.ioniflash.com/en/eiffel-tower-protection-paris/

Мълниеприемниците с изпреварващо действие IONIFLASH MACH се предлагат с различно време на изпреварване – 15, 25, 30, 45 и 60 и за ефективността и качествата им говорят обектите, които защитават (почти всички големи летища, космически станции, сгради от национално, световно значение, културни и исторически паметници и други).

IONIFLASH MACH NG е изборът на все повече клиенти благодарение на неговите изключителни качества. Този мълниеприемник предлага най-високо изпреварващо време, което е доказано при стриктни тестове според стандарт NF C 17-102 от 2011 г. Той работи оптимално при всякакви екстремни условия и е изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 316 L, като няма електроника и крехки елементи. Със своята конструкция и заоблен връх, той осигурява по-голяма вероятност за свързване на възходящия и низходящия лидер. Можете да поръчате това мълниезащитно оборудване и да се възползвате от =10 години гаранция и 35 години експлоатационен период.

Не сте сигурни как да инсталирате оборудването за защита от мълнии? Фирма “Парадайс Електрик Груп” предлага услуги за проектиране, изграждане и поддръжка на мълниезащитни инсталации. Свържете се с нас за повече информация.

Save

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.