Осигуряване на мълниезащита на “ЕНЕРГО-ПРО България” ЕАД

Радваме се, че “Парадайс Електрик Груп” е професионалният избор за мълниезащитни решения на редица големи компании!

Екипът ни беше избран и от “ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ” ЕАД, и ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ” АД за проектиране на мълниезащитната и заземителната уредба на следните обекти: 

Апаратна камера „Влаховица“ във ВЕЦ „Лиляново“

Апаратна камера във ВЕЦ „Катунци“

Апаратна камера във ВЕЦ „Стара Загора“

Апаратна камера „Черна“ във ВЕЦ „Пирин“

Апаратна камера „Фурка“ във ВЕЦ „Спанчево“

През 2014 и 2015 година ние успешно проектирахме мълниезащитна уредба за следните ВЕЦове, притежание на Националната електрическа компания (НЕК):

ВЕЦ „Бели Искър“

ВЕЦ Бояна

БЕЦ Бял Избор

ВЕЦ „Тъжа“

ВЕЦ „Устово“

Нашите проектанти разполагат с пълна проектантска правоспособност и дългогодишен опит в областта. Специализираме в проектирането и изграждането на мълниезащитни системи за различни типове обекти, включително:

  • Подстанции със средно и високо напрежение
  • Жилищни сгради и промишлени предприятия
  • Центрове за товарене и разтоварване на гориво
  • Бензиностанции и газстанции
  • Резервоари за гориво и газоотводни тръби
  • Телекомуникационни централи и станции
  • Петролни кладенци и рафинерии
  • Газопроводи и системи за водоснабдяване
  • Вятърни и фотоволтаични електроцентрали

За нас е чест и удоволствие да бъдем избрани от вас! Благодарим ви за доверието!

Ако и вие имате нужда от нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът ни е на разположение, за да открие и осигурни най-доброто решение за вас.

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.