Парадайс Електрик Груп партнира с Енерго Про България

“Парадайс Електрик Груп” бе избрана за проектиране на мълниезащитната и заземителната уредба на няколко обекта, принадлежащи на водещи енергийни компании в България – „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ПИРИНСКА БИСТРИЦА ЕНЕРГИЯ“ АД. 

Обектите са: 

  • апаратна камера „Влаховица“ на ВЕЦ „Лиляново“
  • апаратна камера на ВЕЦ „Катунци“ 
  • апаратна камера на ВЕЦ „Стара Загора“ 
  • апаратна камера „Черна“ на ВЕЦ „Пирин“
  • апаратна камера „Фурка“ на ВЕЦ „Спанчево“

Нашата компания е с голям опит в проектирането и изграждането на мълниезащитни системи, и това ни позволява да предоставим най-ефективни и сигурни решения за защита на съоръженията на клиентите ни. През 2014 и 2015 година успешно реализирахме проекти за мълниезащита на различни ветроенергийни централи, принадлежащи на Националната електрическа компания (НЕК).

Нашите професионални проектанти разполагат с пълна правоспособност и богат опит в областта на мълниезащитата. Способни сме да проектираме и изградим мълниезащитни системи за разнообразни обекти, включително подстанции, жилищни сгради, промишлени предприятия, центрове за товарене и разтоварване на гориво, бензиностанции, газстанции, телекомуникационни централи, рафинерии и други.

Изразяваме благодарност към нашите клиенти за доверието, което ни дават. Нашата цел е да предоставим най-съвременните и надеждни решения в областта на мълниезащитата и да гарантираме безопасността и непрекъснатата работа на техните съоръжения. Всички проекти се изпълняват с високо качество и спазване на сроковете.

С “Парадайс Електрик Груп” можете да бъдете спокойни, че вашите съоръжения са с надеждна и ефективна мълниезащита. Свържете се с нас и ние ще осигурим подходящата защита за вашия обект. 

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.