Разликата между конвенционалните и активните мълниеприемници (с изпреварващо действие)?

mylniepriemnik-lightning rod

Един най-популярните начини за предотвратяване на нежелателни последици от удар от мълния е използването на външна мълниезащита. Двете основни системи, които се използват за тази цел, са йонизираните мълниеприемници и обикновените франклинови пръти.

Франклиновите пръти работят по принципа на пасивна мълниезащита. Йонизираните мълниеприемници работят по принципа на активна мълниезащита. Въпреки че двете системи са създадени за защита от мълнии, те имат някои различия в начина на работа и ефективността, които е добре да познавате, за да направите най-добрия избор.

За да бъде установена разликата между активната и пасивната мълниезащита, първо трябва да бъдат разбрани обстоятелствата при образуването на мълнията.

Какъв е процесът за образуване на мълнията?

Когато се образува една електрическа буря се генерира отрицателен електрически заряд най-вече в долната част на облаците, който от своя страна създава положителен заряд в земята в близост от бурята. Когато електричеството поле е по-малко от 8 kV/m въздухът действа като изолатор, но когато е равно или по-голямо може да доведе до образуване на дъга (мълния).

Какво е една мълниезащитна инсталация с обикновени франклинови пръти?

Франклиновите пръти нямат никавко специално действие по време на електрическа буря. Защитата, която осигуряват тези устройства се основава в местоположението на мълниеприемниковите пръти, морфологията, материалите и физическата реакция, която се извършва в електростатичното поле.

Положителният заряд се издига от земята чрез връзката между заземителя и върха на мълниеприемника, така че когато се постави на видна височина, той се превръща в благоприятна точка за падане на мълния и това предотвратява ударът да падне в друга част на сграда или съоръжение.

Уляващите пръти могат да подсилят защитата, която осигурява една мълниезащитна мрежа. Мълниезащитната мрежа е метална, свързана мрежа, която покрива цялата сграда. Когато мълнията я удари, се разпространява ток чрез цялата мрежа, намалявайки щетите, които може да се причинят в сградата.

Какво е активен мълниеприемник (мълниеприемник с изпреварващо действие)?

Активен или йонизиран мълниеприемник е мълниезащитна система с устройство за запалване на електрическа дъга (образуване на обратен лидер). Неговото предназначение е да изпревари мълнията преди тя да падне върху определен обект.  Принципът на действие на мълниеприемниците с изпреварващо действие е същият като на обикновения франклинов прът, но се добавя една допълнителна йонизирана система, която осигурява по-голям защитен радиус.

При това оборудване с образува обратен лидер на по-дълго разстояние (височина) благодарение на допълнителната йонизация, която се задейства с електромагнитното поле, генерирано от бурята. Обратният лидер  привлича мълнията към негово местоположение, където мълниезащитната уредба, чрез токоотводи и заземители, отвежда мълнията към земята, осигурявайки защита на цялата сграда.

Тази йонизация, която не губи  капацитет с времето, позволява да има активна защита с по-голям защитен обхват. С тази технология не само се защитава сградата, но и нейните околности или открити пространства.

Как се определя „Изпреварващото време” на един активен мълниеприемик?

„Изпреварващото време” се доказва чрез тестове, при които се сравняват два мълниеприемника – един мълниеприемник с изпреварващо действие (с устройство за запалване на електрическа дъга) и  конвенционален мълниеприемников прът (на практика действа като обикновен Франклинов прът). 

Тези два мълниеприемника са поставени в еднакви условия по време на изпитанието. Това „изпреварващо време” е един от факторите, които определят радиуса на защита на мълниеприемника, и се изчислява по следния начин:

T= TPR-TPDC (1)

Където:

TPR: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник тип Франклинов прът

TPDC: Средното време за изстрелване на един възходящ лидер от мълниеприемник с изпреварващо действие

Какви са разликите между пасивна и активна мълниезащита?

Разликите между тези системи се определя най-вече при действието им по време на гръмотевична буря.

  • Активният мълниеприемник има по-голям защитен радиус.
  • Активният мълниеприемник е по-изгоден при защита на по-големи обекти.
  • Активната система е по-естетична.
  • Активната система не само предпазва сградата, но и пространството около нея.

“Парадайс Електрик Груп” предлага мълниеприемници с изпреварващо действие с доказано качество и ефективност на марките IONIFLASH MACH и INGESCO. Продуктите, които може да откриете при нас са на френските и испански компании FRANCE-PARATONNERRES и DENA DESARROLLOS – известни производители на технологии за мълниезащита с дългогодишен опит в тази област. Те произвеждат висококачествени мълниеприемници (гръмоотвод) и имат международно признание за своята работа.

На този линк може да видите няколко примера за монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие, които предлагаме.

Нашият екип предлага и проучваме, проектираме и инсталираме качествени системи за защита от мълнии, защита от пренапрежение, заземяване и системи за катодна защита в частни, търговски и промишлени съоръжения. Ние предлагаме безопасни дългосрочни решения за домове, промишленост и частни лица. Свържете се с нас и ние ще намерим перфектното решение за вашия проект или инвестиция.

Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник IONIFLASH MACH NG
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник INGESCO PDC-E
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Мълниеприемник Ingesco PDC-Air

Мълниеприемниците, които предлагаме са тествани съгласно новите критерии за изпитания, установени в френския стантарт NFC 17.102. 2011 г.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.