Външната мълниезащита на сградите на „Юрий Гагарин“ АД

Ние, от “Парадайс Електрик Груп”, сме радостни да обявим още един успешно реализиран проект за мълниезащита в сферата на производството. Този път осигурихме външна мълниезащита на две важни сгради в гр. Пловдив – ФИЛТРОВ ЦЕХ и ПЕЧАТЕН ЦЕХ на завод „Юрий Гагарин“ АД. За да гарантираме максимална безопасност на обектите и околната територия, избрахме да инсталираме три броя мълниеприемници IONIFLASH MACH NG 60 на доказаната в областта френска фирма – “Paratonnerres”.

За да имаме и постоянен контрол върху всяко попадение на мълнии, инсталирахме  броячи на мълнии IONICOUNT. Това ни позволява да наблюдаваме ефективно и точно всички попадения на мълнии и да осигурим  надеждна защита на обектите и общността в района.

“Парадайс Електрик Груп” е специализирана компания в проектирането и изграждането на мълниезащитни инсталации. Нашите експерти са се доказали през годините в областта на електротехниката и работят с най-съвременните технологии и материали за максимална ефективност и надеждност на мълниезащитните системи.

Ние имаме опит в осигуряването на мълниезащита за различни видове предприятия и заводи, като сме имали честта да предоставим ефективна мълниезащита на ключови в България обекти. Благодарение на инсталираните защитни системи, производствените процеси в тези обекти са непрекъснати.

Благодарим сърдечно на нашите сегашни и бъдещи партньори за доверието, което ни оказаха, като ни дадоха възможност да гарантираме сигурността и надеждността на техните предприятия. Ако и вие имате нужда от качествена мълниезащита, свържете се с нас, ще се радваме да ви помогнем да защитите имота или бизнеса си.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.