Осигуряване на вътрешна мълниезащита на Авминистративните сгради на Монди Стамболийски ЕАД

Mondi Stamboliiski AD

Радваме се да споделим, че “Парадайс Електрик Груп” бе избрана за най-добра компания по проект за обследване, диагностика, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства срещу пренапрежения в Административните сгради на „Монди Стамболийски” ЕАД.

Нашето техническо предложение бе прието от ръководството на Монди Стамболийски ЕАД.

Как ще бъде изпълнен проектът за вътрешна мълниезащита?

При проектирането и монтаж на системата за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения ще използваме следните технически документи, стандарти и препоръки:

Нормативни документи:

– БДС EN 62305-4-2012. Мълниезащита. Част 4: Електрически и електронни

системи при конструкциите.

– НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

В тези сгради ще бъдат защитени 14 бр. електрически табла, които захранват чуствително оборудване. Предложените модели катодни отводители, които ще се монтират са SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG I+II ниво и SafeTec T2 4+0 /300 II ниво.

SafeTec T2 4+0/300

SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG

SafeTec T2 4+0/300
SafeBloc B 100/275 (4+0) TCG

Тези технологии за защита имат следните предимства:

Предложената технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. Нашият партньор Raycap произвежда защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и съоръжения. “Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

През 2016 година нашата фирма осигури същата работа на Актавис Троян (Балканфарма Троян). На това преприятие защитихме 46 бр. ел. табла със същите технологии за защита от пренапрежения и токови удари.

През 2017 година Парадайс Електрик също осигури вътрешната мълниезащита на авминистративните сгради на Неохим АД, Димитровград. В тези сгради защитихме 28 ел. табла от пренапрежения и токови удари.

Радваме се, че все повече предприятия ни поверяват тяхн

Тези технологии за защита имат следните предимства:

Предложената технология SAFETEC и SAFEBLOC е изградена с особена термична защита и специални елементи за изключвания. Технологията SAFETEC осигурява защита срещу пренапрежение и преходни процеси в електрическата мрежа, както и защита срещу последици, причинени от прекъсвания на нулевия проводник в трифазни електрически мрежи, които захранват монофазни товари. Тази технология защити, гарантира по-дълъг живот, а времетраенето на реакция е много бързо. 

Нашият партньор “Raycap” произвежда защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и съоръжения. 

Новата технология е изградена и проектирана посредством комбинация от високоенергийни варистори, газоразряд, ограничител на ток и термична защита. Съчетанието от всички компоненти прави тази технология идеална.

През 2016 година нашата фирма осигури същата работа на Актавис Троян (Балканфарма Троян). В това предприятие защитихме 46 бр. ел. табла със същите технологии за защита от пренапрежения и токови удари.

През 2017 година Парадайс Електрик също осигури вътрешната мълниезащита на административните сгради на Неохим АД, Димитровград. В тези сгради защитихме 28 ел. табла от пренапрежения и токови удари.

Радваме се, че все повече предприятия ни поверяват тяхната безопасност.

Ако вашият бизнес се нуждае от ефективна мълниезащита, ние можем да ви помогнем. Нашата компания предлага професионални услуги за монтиране и поддръжка на системи за защита от мълнии, които ще осигурят надеждна защита на вашия обект от потенциални щети и прекъсвания на работните процеси. Нашите специалисти са опитни и обучени да използват най-съвременните технологии и методи за защита от мълнии, за да осигурят най-високото качество на услугите си. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация или да запазите час за безплатна консултация.

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.