Защита на фотоволтаични централи от вторично действие на мълнии

Възобновяемата енергия, в това число фотоволтаичната, играе все по-голяма роля в света на енергетиката. За да се гарантира дългосрочната и безпроблемна работа на фотоволтаичните централи, е важно да се има предвид един от рисковите фактори за тяхната работа – мълниите и техните вторични ефекти. В тази статия ще разгледаме какви са рисковете за фотоволтаичните централи при вторично действие на мълнии и каква е най-ефективната мълниезащита за тях.

Какъв е рискът за фотоволтаичните системи при мълнии?

Всяко попадение на мълния води след себе си вторични непреки последствия в околността на радиус повече от 2 км. Ето защо вероятността една мълния да повлияе непряко върху една фотоволтаична централа е много по-голяма от това мълния да я порази пряко. Следователно може да се каже, че през живота си една фотоволтаична централа е подложена повече на вторични влияния на мълнии, попаднали в близост до нея, отколкото пряк удар от мълния.

Вторичните ефекти от мълнии върху фотоволтаичните централи могат да се дължат на галванично, индуктивно и капацитивно куплиране. 

Какви мерки за мълниезащита на фотоволтаична централа се препоръчват?

Колкото по-голяма е опасността от попадение на мълнии, толкова по-сериозни мерки за защита от пренапрежение и от преходни смущения трябва да се вземат. 

Според стандарт БДС EN 62305 – 2:2011г. едно от важните условия за ефективната работа на вътрешната защита е осигуряването на едно добро изравняване на потенциалите.

Индуктивното куплиране може да възникне във фотоволтаичните модули, в кабелите на модулите и в главната постояннотокова мрежа. Индуктивното куплиране намалява наполовина, когато фотоволтаичните модули имат метална рамка. За да не се увеличава това индуктивно куплиране, е препоръчително кабелите от положителния и отрицателния полюс от постояннотоковата мрежа да се поставят възможно най-близко един до друг.

Необходима ли ви е защита от пренапрежения?

Според официалните статистики и оценки на щетите 1/3 от рекламациите на застрахователните компании, в това число непреките разходи и прекъсванията на електрическия ток, са причинени от пренапрежения.

Елементарни изчисления показват, че инвестицията в защита от пренапрежения е рентабилна. Общият разход за осигуряване на защитата на едно фотоволтаично съоръжение не надвишава 2% от общата инвестиция за проекта. При отсъствие на система за защита от пренапрежение съществува огромен риск от загуба на останалите 98% вложения. Вероятността това да се случи е доста голяма, като се има предвид факта, че минималият живот на всяка централа е 20 години.

Съвети за избор на мълниезащита за фотоволтаични централи

Винаги където има инсталирана външна мълниезащитна уредба трябва да се инсталира защитно устройство I+II Class. Където няма инсталирана външна мълниезащита, може да се инсталира устройство II Class.

Ние, от “Парадайс Електрик”, предлагаме голямо разнообразие защитни устройства за фотоволтаични централи:

Например:

 • За фотоволтаични централи, защитени с външна мълниезащитна инсталация:

PV PROTEC BR 5/1000 Y TD: КЛАС I+II:  МОДУЛЕН, I imp = 5kA/полюс

 • За фотоволтаични централни, без външна мълниезащитна инсталация:

 PV PROTEC CR 40/1000 Y TD: КЛАС II:  МОДУЛЕН, Imax = 40kA/полюс

SPDs

 • За фотоволтаични централи, защитени с външна мълниезащитна инсталация:

PV SAFEBLOC BR 12.5/1000 TCG: КЛАС I+II:  I imp = 12.5kA/полюс

 • За фотоволтаични централи, без външна мълниезащитна инсталация:

        PV SAFETEC CR 50/1000 Y TD: КЛАС II:  I max = 50kA/полюс

SPD1

Предимства на технологията SAFETEC – “всичко в едно”

SAFETEC е най-надеждното решение за мълниезащита на пазара. Иновативната SAFETEC технология предоставя надеждна защита срещу излишно напрежение и неочаквани електрически смущения в мрежата. С вградената защита от пренапрежения, тази технология не само удължава живота на електрическите уреди, но и гарантира изключително бърза реакция в критични ситуации.

Основните му предимства са:

 • Патентовано решение в световен мащаб;
 • Няма утечен ток;
 • Технологията с най-ниско ниво на защита по напрежение (Up);
 • Контролирано изключване;
 • Имунитет срещу временни свръхнапрежения (TOVs);
 • Функция срещу претоварване;
 • Функция за превенция от дъги с помощта на въртящ се диск.

Мълниите могат да ударят фотоволтаичните централи или техните инсталации, което да доведе до сериозни повреди и дори да прекъсне електрозахранването. По същия начин, пренапреженията в електрическата мрежа могат да причинят проблеми във фотоволтаичните системи.

Затова е важно фотоволтаичните централи да бъдат оборудвани със специални защитни устройства, които да предотвратят повредите, причинени от мълнии и пренапрежения.

Разгледайте нашите предложения за защита от пренапрежение и мълнии. Всички продукти са с доказано качество и отговарят на най-високите изисквания за безопасност и ефективност. Освен качествено оборудване, ние предлагаме и цялостно проектиране и изграждане на мълниезащита и защита от пренапрежения, подходящи за фотоволтаични системи. Ако имате въпроси относно предлаганите от нас продукти и услуги, не се колебайте се свържете с нас

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.