Важността на защитата от мълнии: намаляване на загубите и разходите

Lightning stroke

Мълниите могат да причинят сериозни щети и загуби в целия свят, особено в райони с по-висока честота на гръмотевични бури. Смята се, че има около 2000 активни бури всеки ден и около 40 удара мълния в секунда на Земята, което означава около 1200 милиона на година. Някои изследвания показват, че има основателно увеличение на гръмотевичните бури заради драстичното изменение на климата и безразборното замърсяване на околната среда. В тази статия ще разгледаме какво е значението на мълниезащитата и до какво води липсата й в определени сектори.

https://www.youtube.com/watch?v=vvPnM7bhKV4

Загуби вследствие на липсата на мълниезащита

Липсата на мълниезащита може да увеличи разходите, свързани с гръмотевичните удари, което е причина за загриженост в застрахователните компании, които забелязват значително увеличение на вземанията и плащанията, свързани с последиците от гръмотевични бури. Само в САЩ застрахователните компании плащат около 800 милиона долара годишно за щети, причинени от мълнии в жилищни имоти. Всяка авария, причинена от мълния, може да генерира последствия, които ще предизвикат разходи, които застрахователните компании трябва да компенсират, като пожари, пълно или частично засягане на структурата на сградата и повреди на електрическо оборудване.

За да се намали вероятността от щети, причинени от мълнии, е необходимо да се инсталират ефективни мълниезащитни уредби в сградите. Това е от съществено значение, особено в жилищни сгради, където мълниите могат да причинят инциденти в електрическата мрежа и да повредят домакински уреди. В някои европейски страни застрахователните разходи са значително намалени, ако в домовете има инсталирана ефективна мълниезащитна уредба.

Щети, които мълниите могат да нанесат в жилищния сектор:

  • Пожар
  • Пълно, или частично засягане , ако мълнията попадне върху структурата на сградата
  • Повреди  на уреди и друго електрическо оборудване, ако няма подходяща защита, при възникване на токови удари и пренапрежения, причинени от мълния.

Само в САЩ застрахователните компании плащат около 800 милиона долара годишно за щети, причинени от мълнии в жилищни имоти. Средно, всеки иск включва около $ 7000 като компенсация за претърпените загуби.

Как да защитите имота си от пренапрежения, причинени от мълнии?

В домовете се използват все повече и повече електронни устройства, които са изключително чувствителни към преходни пренапрежения, причинени от мълния. Начинът за защита на тези устройства е монтирането на външна мълниезащитна система, адекватно заземяване и монтирането на катодни отводители за защита от пренапрежение и токови удари в електрически табла. Нашата фирма може да проектира, диагностицира, и инсталира тези уредби.

Катоден отводител срещу пренапрежение и токови удари ProTec T1 -300 (4+0) I+II Ниво

Понякога застрахователните компании не компенсират щетите от злополуки, причинени от мълнията, и твърдят, че причината за повреденото електронно и електрическо оборудване не са токови удари или атмосферни пренапрежение, предизвикано от удари от мълния. В този смисъл е много полезно да имате инсталиран в системата, брояч на мълнии IONICOUNT и брояч от пренапрежения, които регистрират броя на ударите и момента, в който са възникнали. Тези устройства се инсталират в един от токоотводите на мълниезащитната уредба и в главното разпределително табло на сградата. Инсталирането на тези устройства е най-доброто решение за да се демонстрират реалните причини за прекъсване на ел. захранване и повреда на електронното и електрическо оборудване.

Катоден отводител срещу пренапрежение и токови удари ProTec T1 -300 (4+0) I+II Ниво

Понякога застрахователните компании не компенсират щетите от злополуки, причинени от мълнията, и твърдят, че причината за повреденото електронно и електрическо оборудване не са токови удари или атмосферни пренапрежение, предизвикани от удари от мълния. В този смисъл е много полезно да имате инсталиран в системата, брояч на мълнии IONICOUNT и брояч на пренапрежения, които регистрират броя на ударите и момента, в който са възникнали. Тези устройства се инсталират в един от токоотводите на мълниезащитната инсталация и в главното разпределително табло на сградата. Инсталирането на тези устройства е най-доброто решение, за да се отчетат реалните причини за прекъсване на ел. захранване и повреда на електронното и електрическо оборудване.

Брояч на мълнии IONICOUNT

В някои европейски страни застрахователните разходи са значително намалени, ако в домовете беше има инсталирана ефективана мълниезащитна уредба, тъй като тази защита гарантира, че разходите, произтичащи от искове в застраховането на дома са намалени.

В някои европейски страни застрахователните разходи са значително намалени, ако в домовете има инсталирана ефективна мълниезащитна инсталация, тъй като тази защита гарантира, че разходите, произтичащи от искове в застраховането на дома, са намалени.

Индустриална застраховка и мълниезащита

Мълниите могат да предизвикат сериозни загуби за бизнеса, особено в индустриалния сектор, където последиците могат да бъдат фатални. Въздействието на мълнията може да породи риск за персонала, съхранението на запалими материали или електронно оборудване, което може да бъде повредено от пренапрежения, причинени от електрически разряд.

Един от начините да се предпази бизнесът от тези рискове е чрез инсталирането на ефективна високотехнологична система за мълниезащита, която гарантира адекватна защита и отвежда електрическия разряд до безопасността му в земята. Това е особено важно за отрасли, които са далеч от градските центрове, тъй като поради тяхното местоположение те не се ползват от защитата, която може да бъде осигурена от други съседни по-високи сгради.

Освен това, когато отраслите имат сложни електронни устройства, които контролират машините, е  много важно да се използват защитни устройства (катодни отводители), които да ги предпазват от пренапрежения, причинени от токов удар на мълния в електрическата мрежа.

Някои застрахователни компании, специализирани в областта на индустриалните застраховки, изискват наличието на външна и вътрешна мълниезащита, тъй като това е единственият начин, по който може да бъде гарантирана безопасността им. Трябва да се отбележи обаче, че всяка страна и всяка застрахователна компания създава свои собствени стандарти.

Например във Франция застрахователните компании препоръчват на индустриите с висок риск на опасност, да инсталират брояч на мълнии/ пренапрежение като задължителна контролна мярка.

Защитата от мълнии е от съществено значение за както за жилищния, така и за  индустриалния сектор, тъй като мълниеносните удари могат да доведат до сериозни щети и трайни последици. Инсталирането на ефективни мълниезащитни системи и защитни устройства може да предпази хората и съоръженията, от мощните пренапрежения, причинени от мълния. Затова е нужно всички собственици на жилища и всички индустриални компании да вземат предвид необходимостта от мълниезащита и да инсталират съответните системи и устройства, за да гарантират безопасността.

Ние, от “Парадайс Електрик Груп” имаме дългогодишен опит в проектирането, инсталирането и поддръжката на мълниезащита. Свържете се с нас и ще намерим най-доброто решение за вашия проект. 

ESE Lightning rod
Активна мълниезащита с мълниеприемник Ingesco PDC-Air
Конвенционална мълниезащита

 

 

 

Електроинженер с 20 години стаж в областа на мълниезащита, заземяване, защита от пренапрежения, електрически системи средно и ниско напрежение, катодна защита, електромагнитна съвместимост и качество на енергия. Автор е на първата книга за мълниезащитата в България “Мълниезащита на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи ”, издадена през 2013 г. В България се присъедини към екипа от експерти и специалисти, които подготвиха Наредба 4 / 22.12.2010г мълниезащита на сгради, външно оборудване и открити пространства.